Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Örebro kommun blir partner i CLOSER

Nu är det klart att Örebro kommun går in som partner i CLOSER. Örebro kommun ligger centralt i Sverige med cirka 20 mil till Stockholm och 30 mil till Göteborg. 70 procent av Sveriges befolkning bor inom en radie av 30 mil. Örebro Airport har charter-, reguljär- och godstrafik till Sverige och övriga Europa. Tågen trafikerar Örebro på Mälarbanan, Svealandsbanan, Bergslagsbanan och söderut till bland annat Göteborg. På europavägarna E 18 och E 20 samt riksväg 50 färdas både människor och gods.

orebrokommun_0.jpg- Vi känner att vi kan bidra med kunskap om den växande medelstora stadens utmaningar kring hållbar urban mobilitet. Örebro kommun har bred kompetens inom hållbar stadsplanering, men utvecklingen av logistikkommunen och logistikregionen ställer krav nytänkande och innovationer kopplat till logistik- och transportstrukturer, effektivt markutnyttjande och framkomlighet. För Örebro kommun känns CLOSER som helt rätt arena för tillsammans med andra utveckla den attraktiva medelstora logistikstaden genom kunskapsutbyte och genomförande av praktiska innovativa projekt, säger Christopher Öhlund och Patrik Ståhl, Örebro kommun.

- Vi välkomnar varmt Örebro Kommun som partner och ser fram emot ett spännande samarbete. Det är extra roligt att nu ha både regionen, universitetet och staden som aktiva deltagare, säger Sofie Vennersten, programansvarig på CLOSER.