Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Omställning av våra transporter kräver systemförståelse

Så ställer vi om till ett mer transporteffektivt samhälle. Det var temat för konferensen TREFF – Transporteffektivitetsdagen - 2018 på Lindholmen Science Park i Göteborg den 30 augusti.
TREFF 2018
Anna Ullström, Näringsdepartementet, Carl Ceder, Lidl, Anna Dubois, Chalmers, Rein Jüriado, Trafikverket, Rikard Engström, Svensk Sjöfart & Linda Borgenstam, Schenker Consulting

Omställningen kommer. Men risken är att det inte sker tillräckligt snabbt och att vi fortsätter att öka sanden.jpgvår efterfrågan på transporter, varnade inledningstalaren Björn Sandén, professor på Chalmers.

För att ställa om till ett klimatneutralt transportsystem behöver vi enligt Sandén

  • Byta grundenergikälla – till sol och vind i kombination med el och vätgas.
  • Klura kring frågan: hur mycket transporter behöver vi?

Den stora möjligheten ligger i att det nu är så billigt med sol- och vindkraft att transportsektorn kan få en helt ny energibas, men frågan är om omställningen går tillräckligt snabbt.

Effektiviseringar är också viktiga men när vi blir mer effektiva blir det vi producerar, i det här fallet transporter, också billigare. Då får vi, underströk Sandén, ett samhälle där vi har råd att fortsätta att öka vår efterfrågan. Vi får en rekyleffekt.

Sedan den industriella revolutionen för 200 år sedan har vi ökat vår energiförbrukning 100 gånger, och så kan vi inte hålla på, anser Sandén. 

– Vi kan fortsätta att leva hållbart på vår nivå. Men om alla fortsätter att öka och öka stöter vi ofrånkomligt på olika sorters begränsningar.

– Det vi behöver är mer kunskap och helhetstänkande i omställningsprocessen, helt enkelt förstå hur teknik, politik och ekonomi hänger samman.

Förändring kommer att ske även utan systemförståelse, enligt Sandén. 

Men risken är att utvecklingen går åt fel håll om vi inte inser att den ena saken leder till den andra, menade han. Då kan saker skena iväg åt ett håll som vi inte vill. Därför behöver vi förstå hur saker hänger ihop även om vi naturligtvis inte kan förutse allting.

I somras presenterade regeringen en strategi för godstransporter, den första någonsin, och Anna Ullström, kansliråd på Näringsdepartementet, gjorde en presentation om denna. Godstransportstrategin – som för övrigt välkomnades av flera av de talare som framträdde under dagen – har tre huvuddelar:

  • Att stärka svensk konkurrenskraft.
  • Att ställa om till fossilfrihet.
  • Att fortsätta att jobba med innovation, kompetens och kunskap 

Svenskt näringsliv ska helt enkelt öka sin konkurrenskraft – genom att jobba med forskning och utveckling, traditionella svenska styrkeområden, samtidigt som godstransporterna möter klimatutmaningen.

anna_ullstrom.jpgAnna Ullström talade om den permanenta världsutställningen som handlar om att Sverige kontinuerligt ska försöka få bred spridning av den forskning och de innovationer som görs i landet inom transportområdet.

Efter sitt anförande svarade Anna Ullström på konferensens grundfråga: 

Hur ställer vi om till ett mer transporteffektivt samhälle?

Genom att samarbeta mer. Genom att titta på hur vi kan fylla upp våra transporter, köra effektivare rutter och använda järnvägen och sjötransportmöjligheterna fullt ut, svarade Ullström. 

Anna Ullström hoppas kort och gott att hela transport-Sverige nu vill arbeta tillsammans och att den färska godsstrategin blir både en plattform och ett avstamp.

Människor är positiva och det bådar ju gott för fortsättningen; att det kommer att bli ett bra samarbete, sa hon.

Helena Sjöberg, Head of Logistics Solutions på Postnord, talade om hur man möter nya kundkrav.helena.jpg Hon utgick också från att det är viktigt att samverka och att utnyttja sina resurser smartare.

PostNord vill i framtiden kunna erbjuda sina kunder hemleveranser även när mottagaren inte är hemma, en effekt av den snabbväxande e-handeln.

PostNord använder begreppet leverans till ett låst utrymme med digital förmåga, helt enkelt ett digitalt lås.  Det kan ske på en rad olika sätt, till exempel:

  • Genom din ytterdörr på hallmattan, men det kan också vara 
  • I en paketbox som står i trädgården och ersätter din postlåda.
  • Till din baklucka på bilen. 
  • Genom paketstationer i det offentliga rummet eller kanske i en bostadsrättsförening.

För att möta tillväxten måste vi ha många mer kanaler än i dag och de digitala låsen är en möjlighet i kombination med annat, sa Helena Sjöberg. Vi tror inte att vi kan diktera hur allt ska vara, det handlar om konsumentmakt och lösningar utifrån den budget man har, vad man vill ha för design och vilket användningsområde det handlar om.  

Den digitala låslösningen kommer också att användas i business-to-business-verksamhet.

I samtliga fall handlar det om bekvämlighet – att göra livet lite enklare för privatpersoner men till exempel också hantverkare som inte behöver passa leveranser av material utan kanske får det man beställt som en leverans under natten, menade Helena Sjöberg. 

Totalt framträdde nästan 20 talare under konferensen som arrangerades för sjunde gången av CLOSER, den svenska samverkansplattformen för transporteffektivitet, och Northern Lead, ett sedan 30 år verksamt logistikcentrum bildat av Göteborgs universitet, Chalmers och Transportstiftelsen, som stödjer forskning som bidrar till en hållbar logistikutveckling. 

Sofie Vennersten, programledare för CLOSER, tycker det är roligt att se hur intresset för Transporteffektivitetsdagen, liksom för godstransportfrågorna i stort, ökar för varje år:

I år blev det en bra blandning av framåtblickar och aktiviteter som pågår här och nu, säger Sofie. Många betonade behovet av ökad samverkan för att kunna lösa de utmaningar vi har framför oss, så nu ser vi fram emot att fortsätta vårt arbete för att på olika sätt underlätta det.

Här hittar du alla presentationer från dagen