Hoppa till huvudinnehåll

Ökad post-och paketservice efterfrågas i glesbygden

tisdag, maj 28, 2019

Hur kan aktör- och datasamverkan bidra till att förbättra tillgängligheten till pakettjänster, sänka transportkostnader, skapa nya leveransalternativ och ett mer mottagaranpassat ombudsnät utanför större tätorter? Det var huvudfrågeställningen under CLOSERs, Sveriges Paketombuds och projektet Nationell Ombudsplattforms seminarium den 25e april.

Magnus Enzell, ämnesråd på Regeringskansliet, Finansdepartementet
Seminariet var en uppföljning till Inspirationsdagen om hållbara post- och pakettjänster i glesbygder som Sveriges Paketombud, Nationell Ombudsplattform höll tillsammans med Svensk Handel i januari 2019. 

Inbjudna var en stor skara aktiva nyckelpersoner inom olika fält med direkt anknytning till glesbygsproblem, serviceplanering, infrastruktur, företagsamhet och innovativa logistiklösningar. Med en diger agenda och fullsatt lokal så var syftet med dagen att inspirera men framförallt att diskutera möjligheter och konkretisering av pilotprojekt för effektiva paket- och leveranstjänster på landsbygd.
Lina Wells projektledare på CLOSER och Lina Moritz programansvarig CLOSER, inledde dagen med att beskriva tidigare arbete inom CLOSER kring transporter på landsbygd, exempelvis den workshop som genomfördes för lite drygt ett år sedan (länk till tidigare event). Ett område som många diskuterar kring, men där vi inte sett så mycket verkstad än.

- Data och digitalisering är en nyckel för att vi ska kunna bygga hållbara affärsmodeller och finna nya sätt att samarbeta för effektivare transporter och högre servicenivå på landsbygden. CLOSER har länge jobbat med godstransporter i städer och tätorter, men vi märker ett ökat intresse bland våra partners för frågor som rör godstransporter på lands- och glesbygd. Det finns flera pågående innovationsprojekt och piloter som drivs inom ramen för CLOSER såsom DenCity, där b la koncept för effektiva hemleveranser med hjälp av digitalisering i täta städer utvecklas som kan vidareutvecklas och anpassas för glesare bebyggelse, säger Lina Moritz. 

Olle Janrik och Alexander Zuniga, Sveriges Paketombud, fortsatte med att berätta om projektet Nationell Ombudsplattforms fortsatta arbete. Post- och paketmottagare i lands- och glesbygd, både privatpersoner och företag, är mer än positiva till ökad samverkan och samdistribution. Det upplevs som negativt att aktörerna inte samordnar sig sinsemellan, men kanske kommer en förändring till stånd. 

- Alla aktörer är nu villiga att ta steget. PostNord, Schenker, Bussgods, UPS och DHL är med på att vara med i dialogen. Vi har även våra regioner med oss och nu ska vi hitta olika områden och modeller att testa, fortsätter Olle Janrik. 

 - Förra mötet, Inspirationsdagen, gav mersmak och PTS ambition är att själva ha egen verkstad samtidigt som vi bidrar till gemensam verkstad, berättar Pär Lindberg, PTS.

Pär-Ove Bergqvist, koordinator på Tillväxtverket gick in på de insatser som behövs för att bibehålla grundläggande kommersiell service i glesbygd, Roland Elander från Sustainable Innovation berättade om DenCity - innovativa lösningar för bl.a. hållbara transporter i städer och hur dessa skulle kunna skalas upp och anpassas för att implementeras även i mer glesbebyggda områden och Andreas Thieme, CLOSER, berättad om SESAM och utvecklingen kring digitala lås för effektivare leveranser. Magnus Enzell, ämnesråd på Infrastrukturministeriet, förklarade vikten av att samla data för att bygga nya tjänster. Flera kommuner deltog även de med presentationer och inspel, däribland Ljusdals kommun med näringslivsutvecklare Suzanne Bäckman som berättade om en lokal lösning på samdistribution av paket som givit riktigt goda resultat.  

Den gemensamma slutsatsen efter dagen, som också innehöll mycket tid för diskussion och workshop, är att ökad post-och paketservice är bland det främsta som efterfrågas i våra glesbygder för att de ska överleva. 

Tillsammans med engagerade intressernter arbetar nu CLOSER vidare med frågan för att facilitera och få igång konkreta pilotprojekt för effektiva paketleveranser och transporter i glesbygd. 

Presentationer under dagen

Övergripande presentation av dagen

CLOSER

Förstudieprojekt Nationell Ombudsplattform

Post- och telestyrelsen

Tillväxtverket

DenCity

Sesam II

Arjeplog kommun

Pajala kommun

Älvdalens kommun & Region Dalarna

Ljusdals kommun