Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Ökad juridisk kompetens behövs i innovationsprocesserna

CLOSER, den nationella arenan för ökad transporteffektivitet i Sverige, har haft sitt årsmöte den 7 mars. Under seminariedagen riktades fokus mot två temaområden som är under etablering: uppkopplad och digitaliserad logistik samt energiförsörjning och logistik.

emelie_500x600.jpgEmelie Wramsby från den internationella logistikjätten DB Schenker var en av dem som framträdde under det inledande seminariet på förmiddagen. Hon talade om nästa generations transporter som formas bland annat av den växande e-handeln.

- Våra kunders behov förändras snabbt och marknaden fragmentiseras, fastslog hon. 
 

Efteråt svarade Emelie Wramsby på några sammanfattande frågor:

Hur påverkas logistiksystemen när e-handeln förändrar kundernas behov?
- Vi får fler leveranser till ombud och fler hemleveranser, samt mer fragmenterade flöden. Vi ser även en ökning av internationella e-handelssändningar, i takt med att världen blir kundens hemmamarknad - samt ökade krav på transparens genom hela logistikkedjan.

Men digitaliseringen påverkar också större kunder. Hur då?
- Digitaliseringen är en del i att kunder bland annat ställer högre servicekrav. Vi ser även framför oss att matchning av last med lastkapacitet för vissa segment till allt större del kommer att ske på digitala plattformar i framtiden. DB Schenker har investerat i ett företag som heter uShip, och utvecklar en plattform kallad Drive4Schenker. Första steget är att använda den för våra åkerier, för att i framtiden koppla på varuägarna, det vill säga våra kunder.

Hur kan CLOSER bidra till lösningar?
- Digitaliseringen ställer krav men ger framför allt oanade möjligheter till lösningar på både kundkrav och reducering av vår miljöpåverkan. Vi ser stor potential i att samverka inom vissa områden: tillsammans är vi starkare än var och en för sig. Ett tydligt exempel på det är utveckling av standarder, där en gemensam lösning är till nytta för hela logistikkedjan. Vi tror att CLOSER tillför stort värde som sammanhållande för forum där sådana frågor kan diskuteras.

Eftermiddagen ägnades åt energiförsörjningsområdet, det andra fokusområdet som är undermagnus_500x600.jpg uppstart inom CLOSER. Magnus Blinge, med ett förflutet på bland annat Chalmers, fungerar sedan ett drygt halvår som senior projektledare. Han inledde med ett ge en bred bakgrund.

- Koldioxidutsläppen ska ned med 70 procent till år 2030, konstaterade han.

Magnus, denna satsning inom CLOSER befinner sig alltså i en startfas. Var står vi nu?
- Vi står i startgropen för att bjuda in intressenter till ett första möte i en round-table-grupp där vi diskuterar olika utmaningar som behöver konkretiseras och hittas lösningar på. Vi ska där hitta vilka uppgifter som CLOSER och våra partners ska ta oss an.

Hur ser utmaningarna ut?
- Transportsektorn ska reducera utsläppen av fossila växthusgaser med 70 procent redan om 13 år. Biobaserade drivmedel kommer inte att räcka som enskild åtgärd och heller inte överföring av gods till järnväg och sjöfart. Vi måste därför även jobba med att effektivisera hela godstransportsystemet. Det krävs dessutom en relativt snabb utbyggnad av ladd-infrastruktur och till försörjning av alternativa drivmedel. Hur ska detta gå till och vem ska stå för nödvändiga investeringar? Och hur ska detta genomföras i en internationell kontext med bibehållen eller utvecklad svensk konkurrenskraft?

På vilket sätt kan CLOSER göra skillnad?
- Vi samlar nödvändiga aktörer och fungerar som en neutral arena där vi tar fram fakta och förutsättningar för att genomföra forsknings- och innovationsprojekt. Vi fungerar som en katalysator som får nödvändiga förändringar att ske snabbare än vad de hade gjort om aktörer agerar var för sig.

bosse_500x600.jpgBo Hallams, numera verksam i konsultbolaget Steerlink, är sedan år 2015 styrelseordförande i CLOSER.

Hur vill du sammanfatta dina intryck av seminariedagen?
 - Jag gjorde två reflektioner som dels handlar om juridik, dels om ännu mer samverkan kring alternativa energikällor. 

- Vi måste fundera kring hur vi får med juridisk kompetens in i innovationssamverkan. Allt oftare kommer vi till frågan om regelhinder där vi anar att en innovation skulle kunna leva upp till regelns intention men inte dess nuvarande ordalydelse. Vi behöver hitta sätt att få med juridisk kompetens tidigare i innovationsprocessen om vi ska klara att ställa om tillräckligt snabbt.
 
- På energiområdet blev det tydligt att vi måste öka kunskapsutbytet kring synpunkterna om hållbara alternativa energikällor på olika delar av logistikmarknaden. Kanske har så mycket handlat om personbilarnas framtida drivmedel att den tunga sidan hamnat lite i skugga. Logistiksektorns aktörer och ansvariga myndigheter borde jobba mer tillsammans, och jag tänker mig att CLOSER kan vara en utmärkt plattform för det.
 
CLOSERs senaste verksamhetsår, hur vill du beskriva det?
 - Det har varit inspirerande! Allt fler företag och organisationer söker sig till oss och våra "gamla" partners engagerar sig fortsatt djupt och brett. Innovationer och samverkan i den här formen är inte bara viktigt i sig. Det skapar också positiv energi, kunskapsutbyten, och nya arbetsrelationer som många även tar med sig in i sitt övriga arbete.

CLOSER samlar akademi, näringsliv och myndigheter till samarbeten och projekt för att utveckla och sprida kunskap om hur transporter kan göras mer effektiva.  Lindholmen Science Park är värd för CLOSER. Mer information på closer.lindholmen.se