Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Nytt samarbete för effektiva transporter i städer

X2AB och Closer på Lindholmen Science Park kommer att samverka för att utveckla effektiva och konkurrenskraftiga transportsystem för städer. Tillsammans ska man ta fram förslag på utvecklingsprojekt som utgår från transportbranschens och näringslivets behov. X2AB målsättning är även att bli partner i Closer så snart som möjligt.

Ett projektförslag som redan börjat diskuteras är att undersöka hur satsningar på attraktiv och kapacitetsstark kollektivtrafik i städer ska kunna kombineras med satsningar på effektivare citylogistik för varuleveranser.

Formerna för samarbetet kommer att stärkas steg för steg. Closer ingår sedan tidigare i X2ABs Intressentråd. De båda parterna kommer att bilda gemensamma projektgrupper men även delta i varandras respektive arbetsgrupper för att stärka samverkan mellan organisationerna.

Fakta om X2AB

X2AB är en nationell utvecklingsarena vars syfte är driva utvecklingsprojekt som är effektivare att genomföra tillsammans än var och en för sig och säkerställa att resultaten kan nyttjas av alla aktörer i branschen. X2ABs syfte är också att stödja en innovativ utveckling av kollektivtrafiken i nära samverkan med andra aktörer i och utanför den egna branschen så att kollektivtrafiken kan utvecklas snabbare än vad som annars vore möjligt i riktning mot den branschgemensamma visionen och fördubblingsmålet. X2AB ägs gemensamt av offentliga och privata aktörer, dvs.  RKTM/länstrafikbolag och trafikföretag. 

För mer information kontakta:

Sofie Vennersten, projektledare CLOSER, 031-764 70 16, sofie.vennersten@lindholmen.se