Hoppa till huvudinnehåll

Nytt logistikdatalabb skapar bättre möjligheter att nå klimatmål

tisdag, oktober 19, 2021

Nu finns ett nytt nationellt logistikdatalabb på plats med målet att öka potentialen till samarbeten kring delning och användning av gemensam data. Detta kommer gynna utvecklingen av ett framtida hållbart transportsystem.

Logistikdatalabbet

Logistikdatalabbet bildades av 29 aktörer som tillsammans representerar aktörer från universitet, städer, regioner och näringsliv. Organisationer som är intresserade av att ta del av datalabbets resultat och arbete är välkomna att ansluta sig till projektet, som drivs av CLOSER och är finansierat av VINNOVA. Datalabbet är en öppen arena där flera olika delar av logistikbranschen möts och samarbetar för att göra det enklare att dela och använda data. Allt med ett gemensamt intresse av att skapa ett hållbart och attraktivt transportsystem. 

Delad data - gemensam möjlighet att uppnå klimatmålen

Transport- och logistiksystemet möter många utmaningar. Krav på hållbarhet och minskade utsläpp ökar, samtidigt som storstäderna växer – vilket för med sig trängsel. Handeln genomgår stora förändringar med nya krav på flexibla och snabba leveranser som stressar systemet. Gemensamt för dessa utmaningar är att många lösningar är kopplade till de möjligheter som digitalisering och delad data möjliggör. Med Logistikdatalabbet etableras en neutral arena för att utforska datadriven innovation inom transport- och logistiksektorn för att ta tillvara på möjligheterna som digitaliseringen och tillgängliggörandet av data ger. Syftet är att bidra till utveckling för ett hållbart och digitaliserat försörjningssystem i enlighet med de nationella målen, de globala Agenda 2030-målen och Parisavtalet.

- Jag ser ett stort behov av Logistiklabbet. En förutsättning för att kunna öka andelen hållbara transporter och minska klimatpåverkan i Sverige är att vi arbetar tillsammans! Vi måste samarbetaamarbete för för att standardisera data och utöka möjligheterna för datadelning. Inom livsmedelsbranschen så är det mycket påtagligt nu när hemleveranser av livsmedel och restaurangmat har ökat markant senaste året, som en konsekvens av bland annat Corona-pandemin. Med 20 års erfarenhet av att leverera mobila IT-lösningar till logistikbranschen så kommer MobiOne att ha en viktig roll i detta arbetet och vi ser fram emot att få ta en ledande position i arbetet med Logistiklabbet, säger Iain Bade, CEO MobiOne

Smartare kommunala transporter

En av de första utmaningarna som Logistikdatalabbet tar sig an är att vidareutveckla det initiativ som Helsingborgs stad redan startat, med målet att effektivisera transporter till kommunala enheter genom samlastning. Samlastningen minskar också förekomsten av lastbilar på skolgårdar och andra platser som är känsliga för trafik. Genom delad data mellan publika och privata organisationer ser Helsingborgs stad en möjlighet att skapa databaserade insikter som stöttar hållbara inköps- och transportbeslut. 

– Vi är glada över att vara del av Logistikdatalabbet. Att digitalisera och tillgängliggöra data är  viktigt för att ta smartare beslut som gynnar våra invånare, näringslivet och framförallt klimatet. Det handlar om att skapa förutsättningar för nya tjänster och affärsmodeller. Vi går in med ett use case där vi, tillsammans med tio av stadens leverantörer, undersöker möjligheterna att dela och synliggöra leveransdata. Vi tror att Logistikdatalabbet har rätt kompetens och rätt inställning för att hjälpa oss med våra utmaningar och ser också detta som en chans att dela med oss av det vi lär oss till andra kommuner, säger Linda Bermin, Helsingborgs stad.

Vi på RISE ser att det finns en stor potential för datadriven innovation inom transport- och logistikbranschen och med etableringen av ett logistikdatalabb tar vi ytterligare ett viktigt steg, säger Matilda Lindström, Avdelningschef Mobilitet och system RISE
 
Projektet koordineras av CLOSER, som är en neutral samverkansplattform för ökad transporteffektivitet, med stöd från RISE som besitter stor erfarenhet av testbäddar och tidigare har initierat och drivit datalabb inom andra samhällssektorer.

Kontakt