Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Nytt forsknings- och innovationsprogram för Geofencing

Trafikverket har beviljat finansiering för etablering av ett forsknings- och innovationsprogram för geofencing. Programmet ses som strategiskt viktigt för att fortsätta arbetet med de utpekade åtgärderna i den handlingsplan som togs fram under 2018 genom ett samarbete mellan Trafikverket, Stockholm stad, Göteborg stad, Scania, Veoneer, Volvo Cars och Volvokoncernen.

Med bakgrund av terrordådet på Drottninggatan 2017 gav regeringen Trafikverket i uppdrag att genomföra ett demonstrationsprojekt av geofencing i urban miljö. Utöver att genomföra en demonstrationsdag där tekniken visades upp så enades parterna även om att göra en handlingsplan som pekar ut viktiga områden som kräver utveckling för att på sikt kunna genomföra geofencing och göra lösningarna skalbara. 

En av de sju utpekade punkterna var att etablera ett forsknings- och innovationsprogram som driver på utvecklingsarbetet mot en gemensam satt vision; att genomföra en kombination av teknik, IT- och innovationsinfrastruktur och stadens utformning främja hållbara, trygga och säkra folktäta miljöer. Programmet har som syfte att fungera som facilitator och kunskapsnod där nödvändiga samhälls- och näringslivsaktörer kommer samman för att understödja handlingsplanens rekommendationer och initiera nödvändiga utvecklingssteg inom området. 

-När städernas infrastruktur och fordonen digitaliseras skapas nya möjligheter för ökad trafiksäkerhet och minskad klimatpåverkan från trafiken. Denna kraftsamling för geofencing är en viktig pusselbit i att ta tillvara på teknikens möjligheter att skapa effektivare och säkrare trafiksystem med minskad klimatpåverkan, säger Maria Krafft, måldirektör på Trafikverket. 

Fordon är idag till stor del uppkopplade vilket kan användas för att skapa en hållbar och säker miljö. Geofencing definierar en digitaliserad geografisk zon inom vilka egenskaper hos uppkopplade fordon kan styras t.ex. hastighet och drivlina. På sikt kan geofencing också användas för att begränsa tillgång till specifika zoner eller områden. Geofencing bedöms som ett viktigt verktyg för att skapa ett säkert vägtransportsystem i dagens komplexa trafikmiljöer och samtidigt möta såväl dagens som framtidens efterfrågan på säkra, fossiloberoende och tystare transporter. Med andra ord är geofencing ett verktyg för att bättre kvalitetssäkra viktiga hållbarhetsaspekter i staden.

I programmet Geofencing, som koordineras av CLOSER, vid Lindholmen Science Park, deltar Trafikverket, Transportstyrelsen, Stockholms stad, Göteborg stad, Scania, Veoneer, Volvo Cars och Volvo Group. Programmet pågår fram till december 2022 där fler partners beräknas ansluta under tiden. 
Mer information