Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Ny senior rådgivare med fokus på Långväga Multimodala Godstransporter

I oktober blev det klart att Erik Bransell kommer att lånas ut av Trafikverket på 20-30 procent för att axla rollen som senior rådgivare på CLOSER. Parallellt med Eriks engagemang inom CLOSER arbetar Eriks som strateg på den centrala funktionen Strategisk utveckling inom Trafikverket.

CLOSER kommer Erik inledningsvis att främst arbeta inom temaområdet Långväga Multimodala Godstransporter. Han kommer även att vara ordförande för det strategiska rådet inom det temaområdet där han representerar Trafikverket.

Erik har en pol. mag. examen från Göteborgs universitet och arbetar idag i Borlänge. Från mitten av 1990-talet har Erik i huvudsak arbetat med övergripande planeringsfrågor där transportinfrastrukturens samt personresornas och godstransporternas roll för samhällsutvecklingen varit i fokus. Intresset för dessa frågor har gjort att Erik samlat på sig erfarenheter från stat, region och kommun, men han har även arbetet som konsult.

Erik, som hunnit vara på CLOSER ett par månader, säger att han är imponerad av den kompetens och det kontaktnät som CLOSER erbjuder. Det Erik ser att han kan bidra med är att se forskningsinsatser utifrån olika aktörers behov och drivkrafter och hur det i sin tur samspelar med samhällsutvecklingen. Att både få arbeta med att identifiera relevanta forskningsfrågor och se frågorna besvaras, lockar Erik. Både process och sak är spännande säger han samtidigt som han poängterar att CLOSER ger utrymme för båda frågorna.

Utöver sin roll på CLOSER arbetar Erik inom Trafikverket med frågor kring bland annat innovationsupphandling för aktivt säkert resande och som programledare inom Miljömålsrådet.