Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Ny projektledare med fokus på urban mobilitet

Sedan den 7 januari i år är Anders Forsberg ny projektledare på CLOSER, där han initialt ska arbeta med Urban Mobility och DenCity. Här får vi ta del av Anders tankar kring vilka utmaningar vi står inför i att fasa ut den fossila energiförsörjningen och vad han kommer bidra med på CLOSER.

Anders har kommit till CLOSER, efter två år som projektledare i ett projekt på KTH med fokus på transporteffektivitet och samverkan över sektorsgränser. Dessförinnan har Anders lång erfarenhet av olika roller inom regeringskansliet men också IT och telekom i den privata sektorn med försäljning och marknadsföring både nationellt och internationellt. Anders är också journalist och gillar att bolla med ord och bilder.

Vad skall du driva för arbete inom CLOSER?
- Jag kommer jag att fortsätta projektleda och koordinera det högaktuella projektet DenCity som är inne i tredje fasen med demonstratorer och fokus på genomförande, något som gör de fem s.k.  arbetspaketen (delprojekt) mycket spännande. Det är 27 deltagande partners från både näringsliv, samhälle och akademi där man samverkar brett för att lösa konkreta utmaningar som ingen part kan lösa på egen hand.

Ett annat intressant projekt handlar om att utlysa en nationell tävling, s.k. innovation challenge med ambitionen att engagera intressenter inom webhandel och transporter att kraftsamla över sektorsgränserna, för att tillsammans skapa både klimatnytta och affärsnytta. Tävlingens syfte är att genom öppen innovation attrahera innovatörer och entreprenörer att ta fram nya lösningar som minskar CO2 utsläppen i logistikkedjan, men också bidrar till att skapa mer attraktiva städer och ökad framkomlighet i den täta staden.

Hur ser din bakgrund ut?
- Jag kommer närmast från KTH där jag arbetat i ett projekt med fokus på att utveckla och leda projekt för logistik som en tjänst – s.k. Logistics as a Service (LaaS), men också projekt för uppkopplade och självkörande fordon i den täta och växande staden. En röd tråd på KTH var, liksom nu på CLOSER – behovet av nya affärsmodeller, inte minst när det gäller delning av transportdata sär en av flera framgångsfaktorer där samarbete är en förutsättning för att gradvis öka framkomligheten och minska miljöbelastningen i urbana miljöer. 

Vilka stora utmaningar ser du framöver?
- Klimatavtalet i Paris 2015 var genombrottet för att alla samhällsnivåer ska öka fokus på att reducera växthusgaser, inte minst inom transportsektor som har ett stort CO2-avtryck. Utmaningen att ställa om från fossildrivet till förnyelsebara alternativ är monumental inte bara för transportsektorn. Jag har ett stort engagemang i dessa frågor sedan länge. Köpte min första miljöbil (biogas) 1999 och gillar att vara testpilot med morgondagens lösningar inom transport och energi. Livet har lärt mig att ”learning by doing” fungerar – och det är bra att testa i liten skala innan man skalar upp och går ”all in”.