Hoppa till huvudinnehåll

Ny projektledare med fokus på uppkopplade fordon

onsdag, november 3, 2021

Felicia Hökars är sedan oktober ny projektledare på CLOSER. Med ett stort hållbarhetsintresse ska hon arbeta med projekt som Smarta urbana trafik zoner och Framtidens hållbara e-handel.

Felicia Hökars

Felicia kommer senast från Sweco där hon arbetat som konsult inom Intelligenta Transportsystem med fokus på projektledning i projekt kopplade till digitalisering av vägtransportsystemet. Hon har även erfarenhet av EU-projektet NordicWay, ett projekt där där olika tjänster för uppkopplade fordon testas och utvärderas. 

Inom CLOSER kommer Felicia främst arbeta med projekt kopplade till Geofencing. Ett av dessa är Smarta urbana trafikzoner, som handlar om att demonstrera och kravställa grundläggande förutsättningar för smarta zoner i staden. Hon kommer även vara en del av Satsningen för framtidens hållbara e-handel där hon kommer vara ansvarig projektledare ör projektet E-comstrat, ett
nytt initiativ med syfte att undersöka möjligheten potentialen för hur leveransdata kan användas vid exempelvis samlastning i staden.

Felicia är utbildad civilingenjör inom System i Teknik och Samhälle med inriktning IT på Uppsala universitet. Utbildningen fokuserar på systemperspektiv och handlar inte bara om hur teknik konstrueras och fungerar, utan också samspelet mellan teknikutveckling/teknikanvändning och samhället i stort, samt deras påverkan på varandra.

För Felicia är hållbarhet och digitaliseringsinitiativ en drivkraft och brinner för smarta lösningar som bidrar till ett säkrare, mer jämställt och miljövänligt samhälle!