Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Ny projektledare med fokus på samhälls- och mobilitetsfrågor

Inom CLOSER är Rodrigue Al Fahel med och koordinerar forsknings- och innovationsprogrammet Geofencing, en nationell satsning som ska fungera som facilitator och kunskapsnod för samhälls- och näringslivsaktörer kring Geofencing.
Rodrigue Al Fahel

Rodrigue är utbildad miljövetare med inriktning mot kulturgeografi och med en master inom kunskapsbaserat entreprenörskap på Göteborgs universitet. Med intresse och kunskap för samhälls- och mobilitetsfrågor och innovation är han redo att med sin kompetens bidra till nytänkande och nya hållbarhetsperspektiv för att driva CLOSER framåt.

Han projektleder dessutom MIMIC, ett EU-projekt med fyra deltagande länder: Belgien, Norge, Sverige och Österrike och som bygger vidare på ett tidigare utvecklat koncept SMART Governance som togs fram i projektet CIVIC. MIMIC har som mål att demonstrera konceptet som ska fungera som ett hjälpmedel för att underlätta stads- och byggnadsplaneringens processer för logistik till och från byggarbetsplatsen.

Utöver sin roll på CLOSER arbetar Rodrigue även inom ett annat program på Lindholmen Science Park, ElectriCity, som är ett samarbete mellan Göteborgs Stad, akademin och näringslivet kring framtidens elektrifierade transporter.