Hoppa till huvudinnehåll

Ny projektledare med fokus på Långväga Multimodala Godstransporter

måndag, juni 7, 2021

Dino Keljalic är ny projektledare och kommer att dela sin tid mellan Region Örebro Län och CLOSER som en del av det nya partneravtal som CLOSER skrivit med regionen. Totalt handlar det om 15 % av en heltid där Dino i ett första skede kommer att arbeta inom temaområdet Långväga Multimodala Godstransporter.

Dino är utbildad företagsekonom som idag arbetar på Region Örebro län med frågor som rör regional utveckling inom området infrastruktur och transporter. I sin roll arbetar Dino både med påverkansarbete på nationell och internationell nivå samt med transport och logistikutveckling.

Sedan tidigare har Dino varit aktiv inom CLOSERs arbete bland annat kopplat till arbetet kring High Capacity Transports (HCT) samt genom engagemang i EU-projektet COMBINE.

- En av de tankar som vi har med vårt nya avtal med Region Örebro Län är att skapa grund för en regional nod i Örebroregionen, detta för att komma närmare våra partners och det logistiklandskap som finns i regionen och dels ge ökad möjlighet för uppskalning av de projekt som drivs inom CLOSER säger Kristoffer Skjutare, t.f. Programchef på CLOSER.

- Jag ser fram emot att fördjupa sig i CLOSERs arbete tillsammans med sina nya kollegor samt att hitta synergier mellan behov/idéer på regional nivå och förankra dessa med CLOSERs projekt och satsningar för ökad transporteffektivitet, säger Dino!