Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Ny projektledare med fokus på hållbarhet

Sedan den 12e november är Andreas Josefsson ny projektledare på CLOSER, där han initialt ska arbeta inom området energiförsörjning. & logistik Här får vi ta del av Andreas tankar kring vilka utmaningar vi står inför i att fasa ut den fossila energiförsörjningen och vad han kommer bidra med på CLOSER.

Andreas började sin karriär på CLOSER när han skrev sin masteruppsats inom Supply Chain Management vid Chalmers, och har efter det hunnit med både Volvo och Accenture Strategy men är nu tillbaka på CLOSER igen.

Vad skall du driva för arbete inom CLOSER?
- Initialt kommer jag att fokusera på CLOSERs temaområde för hållbar energiförsörjning, och mer specifikt ett demonstrationsprojekt för LBG (Liquid Biogas). Vi kommer i projektet analysera demonstratorerna utifrån miljöpåverkan från hela kedjan, totalkostnad samt hur LBG påverkar logistikupplägget i syfte att skapa en unik kunskap på systemnivå hur ett LBG-system för tunga fordon fungerar

Hur ser din bakgrund ut?
- Jag kommer nu senast från Volvo Cars där jag arbetat i ett antal olika projekt gällande digitalisering, analytics men även logistikinköp. Dessförinnan arbetade jag i dryga två år som management konsult på Accenture Strategy där mitt fokus låg i projekt som berörde organisationsförändring, hållbarhet samt inköp. Jag har en master inom Supply Chain Management från Chalmers Tekniska Högskola och 2013 skrev jag min masteruppsats på CLOSER, och nu sluts alltså cirkeln.

Vilka stora utmaningar ser du framöver?
- Vi står alla inför en gigantisk utmaning i att fasa ut den fossila energiförsörjningen och ställa om till förnybara alternativ, detta gäller inte minst för transportsektorn. Jag känner ett stort personligt engagemang för dessa frågor och vill genom mitt arbete på CLOSER bidra till att samhället får ökad kunskap för att kunna fatta rätt beslut med mål att uppnå ett hållbart samhälle. Det minsta vi alla kan göra är så mycket som möjligt, för att citera Pär Holmgren.