Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Ny projektledare med fokus på hållbara transportlösningar

Den första juni började Clara Wallin som projektledare på CLOSER. Clara kommer framförallt jobba inom HITS (Hållbara & Integrerade urbana TransportSystem) som är ett branschöverskridande samarbete för att utveckla transporteffektiva lösningar som bidrar till renare och tryggare städer.

Clara är i grunden ekonom och systemvetare och har en bakgrund inom fordonsindustrin och Scania. Inom Scania jobbade hon bland annat med digitalisering och uppkopplade fordon koppat till hållbarhetsfrågor.

Med en stark tro på de disruptiva tekniska lösningarna som en viktig del av lösningen på dagens hållbarhetsproblematik hoppas Clara få verka i framkant vad det gäller framtidens mobilitet och transporter.

Initialt kommer Clara fokusera på HITS projektet. HITS fokuserar på områden som är kopplade till transporter i städer, där utmaningarna med att ställa om till ett hållbart samhälle bli alltmer komplexa och kräver en allt större samverkan mellan olika aktörer. Projektet leds av Scania, som är projektägare. Ledningen sker i nära samarbete med CLOSER som supporterar Scania som en neutral samverkans koordinator och bidrar med processledning för öppen innovation samt horisontell samverkan.

Clara ser verkligen fram mot att inom CLOSER få arbeta i projekt där man samlar kunskap och erfarenheter från akademi, näringsliv och myndigheter för att tillsammans driva på utvecklingen av framtidens effektiva och hållbara transporter.