Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Ny leverantör till Lindholmsleveransen

Renova Miljö AB blir ny leverantör till Lindholmsleveransen. En tjänst som ska samlasta gods, återvinning och avfall, i syfte att minska tunga transporter i stadsmiljön. - Vi har arbetat hårt med upphandlingen för att garantera att tjänsten fortsätter att utvecklas under avtalsperioden, säger Louise Larsson, projektledare på Älvstranden Utveckling.
Louise Larsson, Älvstranden Utveckling
Foto: Älvstranden Utveckling

Göteborgs Stad har ambitiösa klimatmål och Lindholmsleveransen är en del i arbetet med en mer hållbar mobilitet. När tjänsten infördes 2008 minskade de tunga gods- och avfallstransporterna på Campus Lindholmen med 80 procent, då traditionella lastbilar ersattes av samordnade leveranser med elektrifierad minilastbil.

- När tjänsten skulle upphandlas på nytt såg vi stora möjligheter för nya effektivare lösningar. Vi har säkerställt att leverantören följer med i teknikutvecklingen under avtalsperioden och inte blir fast i specifika system, som vid uppdragsstarten är moderna men som kan komma att föråldras över tid, säger Louise Larsson, projektledare på Älvstranden Utveckling.

Innovativ upphandling

För att hitta rätt leverantör har staden använt sig av en innovativ upphandling i två steg med förhandling. Ett ovanligt förfarande där målet – vad tjänsten ska bidra till – har beskrivits, men inte fullt ut hur det ska genomföras. 

- För att driva en hållbar stadsutveckling behöver vi medvetet sätta utmanande upphandlingskrav. På så sätt kan vi adressera komplexa samhällsutmaningar och samtidigt främja innovation genom att efterfråga eller tillåta nya lösningar. Det lämnar utrymme för marknaden att utvecklas, säger Christine Olofsson, hållbarhetschef på Älvstranden Utveckling.

Aktuellt för fler stadsdelar och kommuner

Att vinna upphandlingen innebär ett miljonkontrakt till Renova Miljö, med start den 1 januari 2020. Under avtalsperioden ska nya lösningar utvecklas och implementeras löpande.
- Vi kommer att leverera en modern och organiserad mikroterminal för återvinning- avfall- och godshantering. Visionen är att konceptet ska kunna expandera till flertal stadsdelar i Göteborg och vi ser även att andra kommuner har behov av precis samma upplägg, säger Mattias Carlberg, säljare på Renova Miljö AB.

Driver utveckling

Älvstranden Utveckling har gjort upphandlingen i nära samarbete med förvaltningen Kretslopp och Vatten samt Trafikkontoret i Göteborgs Stad. Metoden med innovativ upphandling inom stadsutveckling är även en del av projektet DenCity som drivs av CLOSER, där hållbara person- och godstransporter utvecklas och prövas.

- Samarbetet har varit avgörande. Samlastning är ingen standardlösning och då blir en upphandling med rätt formulerade krav en nyckelaktivitet, som taktfast kan driva på förändringen i staden. Det påverkar inte bara stadens egna inköp utan också andra aktörers val när funktioner och tjänster tillgängliggörs som alternativ på marknaden, säger Louise Larsson. 

Läs Renova Miljös pressrelease 

Läs Älstranden Utvecklings nyhet här

Läs IMCGs nyhet här