Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Nu startar ny förstudie om automatiserade logistiktjänster

Nu drar CLOSER tillsammans med partners från näringsliv, akademi och myndigheter igång en förstudie inom det strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden kopplat till automatisering av logistiktjänster. Målet är att identifiera områden inom godstransportsystemen där uppkoppling av gods, lastbärare och fordon kan utgöra en möjlighet för effektivisering för att kunna möta de stora utmaningarna som godstransportsystemen står inför.

Kunskapen om vilka typer av godstransporter som utförs och hur de rör sig är idag mycket bristfällig. Genom uppkoppling, så kallad Internet of Things (IoT), vore det enklare att samla in och analysera data, vilket skapar möjlighet att effektivisera transporterna samt öka servicenivåerna inom systemen. Samtidigt kan automatisering av vissa moment öka leveranspålitlighet och underlätta hanteringen i vissa delar av systemen.

Förstudien ämnar att i ett första steg identifiera delar av godstransportsystemen där det finns stora effektiviseringspotentialer genom automatisering samt ta reda på vilken nytta automatisering kan göra. Detta genom att kolla på olika case kopplat till hantering av gods, insamling av data och uppkoppling av gods, lastbärare och fordon.

Förstudien pågår från oktober 2016 till mars 2017 där CLOSER kommer att vara med och driva projektet tillsammans med Region Örebro län, Gävle kommun, DHL, Trafikanalys, Chalmers och Sweco. Projektet är 50% finansierat av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova genom Drive Sweden som är en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

 

För mer information om projektet, kontakta:
Projektledare Lina Olsson, CLOSER
​Telefon: 031-764 70 43
E-post: lina.olsson@lindholmen.se