Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Nu startar FR8HUB - 100 miljoner för utveckling av järnvägssystemet

För första gången tas ett europeiskt helhetsgrepp om järnvägen genom initiativet Shift2Rail. Drygt 9 miljarder kronor satsas från EU och industrin i syfte att utveckla järnvägssystemet för att möta morgondagens behov. Shift2Rail pågår fram till 2023 och är en del av Horizon 2020. Med 71 medlemsorganisationer som arbetar inom 6st innovationsprogram deltar Trafikverket som svensk partner och en av grundmedlemmarna. CLOSER går nu in och stödjer Trafikverket som projektledare i det senaste projektet: FR8HUB.

Projekten som skapas är komplexa. De består av många europeiska företag, är fleråriga, och har en stor budget för att möjliggöra en snabb teknisk utveckling. Samtidigt finns många pågående parallella projekt och en övergripande organisation, Shift2Rail Joint Undertaking, som kräver samverkan. En struktur som är nödvändig för att säkerställa att den snabba utveckling som sker hela tiden bygger på tidigare erfarenheter.

"Som europeisk koordinator av EU-projekt får man stort inflytande på innehåll och utförande. Därför borde vi i Sverige bli bättre på att ta denna roll för att gynna svenska företags engagemang och utveckling" säger Nicklas Blidberg, CLOSER, nuvarande projektledare för projektet FR8HUB inom Shift2Rail.

Projektet FR8HUB kommer att arbeta med både teknisk utveckling och strategier för att hur man affärsmässigt och logistiskt ska lyckas med att implementera teknikerna på marknaden. Den tekniska utvecklingen som nämns kopplas i stor utsträckning till järnvägens knutpunkter och är komponenter i den stora visionen inom Shift2Rail. Projektet kommer att arbeta med att förbättra metoder och arbetssätt för att öka interaktionen mellan järnvägsnätet och bangården. Att skapa enklare informationsflöden genom konceptet Intelligent video gate och att utveckla sensorteknik som kommunicerar behov av förebyggande underhåll på vagnbogies. Projektet tittar även närmre på hur loken kan utvecklas, dels möjligheterna för existerande lok som idag opererar i terminalerna ska bli mer miljömässigt hållbara men även nästa generations energieffektiva godslok.

"Det känns bra att få med CLOSER i Shift2Rail och säkerställa att Sverige får kompetens i att leda stora EU projekt. Vi tror att de kommer stärka konsortiet genom sin kunskap och samtidigt bidra till att fler får möjlighet att få insyn i projekten och våra resultat" säger Jan Bergstrand, Trafikverket, ansvarig för gods inom Shift2Rail.

Läs mer på:

FR8HUBs hemsida