Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Nu är EU-projektet FR8RAIL III igång

FR8RAIL III är ett innovationsprojekt inom Shift2Rail med syfte att vidareutveckla järnvägsteknologier för att uppnå de mål som lyfts fram i Shift2Rails strategiska plan.
Foto: Anna Björkman

FR8RAIL III började i september 2019 och kommer fortsätta till augusti 2022 med en budget på 13M €. I projektet ingår sex arbetspaket som fokuserar på olika aspekter av järnvägstransportens fraktekosystem för att förbättra och öka järnvägstransporten konkurrenskraft.

CLOSERs bidrag i projektet är att bistå med neutral och oberoende ledning och facilitering av forskning och innovation. Men även att göra resultat mer inkluderande utanför Shift2Rail och bidra till att utomstående får en bättre förståelse för de resultat och den effekt som resultaten av FR8RAIL III möjliggör.

Några av de generella projektmålen är att:

  • Främja aktivt deltagande och nära engagemang från alla relevanta intressenter från hela järnvägens värdekedja
  • Spela en viktig roll i järnvägsrelaterad forskning och innovation och säkerställa samordning mellan projekt
  • Utveckla demonstrationsprojekt i intresserade medlemsländer inklusive de som för närvarande inte har etablerad järnvägssystem

Vill du veta mer om FR8RAIL III?

Anna Björkman, CLOSER
anna.bjorkman@lindholmen.se
+46(0)73 252 11 36