Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Mot grönare transportkorridorer – högtryck för SWIFTLY Green

Vid en konferens i Malmö 6 maj diskuterades formandet av korridornätverk i Europa med fokus på ScanMed-korridoren som går genom Sverige. Konferensen anordnades i syfte att skärpa och konkretisera processen vid etableringen av effektiva transportkorridorer genom Europa.
Ingemar Moen, projektledare på Closer vid Lindholmen Science Park

En av arrangörerna till konferensen var projektet SWIFTLY Green som fokuserar på de gröna och hållbara aspekterna vid etableringen av dessa korridorer. Projektet koordineras av Closer vid Lindholmen Science Park och projektledaren Ingemar Moen.

– Slutprodukten av SWIFTLY Green är tänkt att bli en verktygslåda, som ska hjälpa intressenter i länderna längs korridoren att göra transporterna så effektiva som möjligt ur ekonomisk, miljömässig och social synvinkel, säger Ingemar Moen.

Verktygslådan visades upp för första gången under konferensen i Malmö och Ingemar Moen såg med förväntan fram emot hur det skulle tas emot av konferensdeltagarna.

– Det är oerhört värdefullt att få snabb feedback av branschrepresentanter runt om i Europa för att säkerställa att vi har rätt fokus, drar åt rätt håll och är konkreta med de verktyg vi erbjuder. 

Projektet går nu på högtryck och är inne i en hektisk period som kommer att fortgå under hela sommaren fram till hösten då slutkonferensen genomförs i Bryssel, och feedbacken som mottogs under konferensen har redan hittat sin väg in i projektet.

– Det är viktigt att arbetet vi genomför skapar bästa möjliga förutsättningar för nya framsteg och ytterligare vidareutveckling, även efter projektets slut, avslutar projektledare Ingemar Moen.

Läs mer om SWIFTLY Green