Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Minska trängsel och miljöeffekter från tunga fordon i anslutning till hamnar och terminaler

Nu startar studien Extended gates som ska leda till minskad trängsel och miljöeffekter från tunga fordon i anslutning till hamnar och terminaler. Studien koordineras och projektleds av Closer och vidareutvecklar resultat från ett FFI-projekt som IVL och Logistics Landscapers drev och slutredovisade i juni, som visade på en stor förbättringspotential i Göteborgs hamn.
FOTO: Göteborgs hamn

Målet är att ta fram kunskap om potentialen och genomförbarheten för en sk. Extended gate för transporter till och från hamnar genom tätort också på andra ställen i Sverige för att på sikt kunna implementera det på ett eller flera ställen.

Framtidens städer står inför stora utmaningar kring de ökande trafikmängder som kommer av en växande befolkning, ökad handel och globalisering och ändrade konsumtionsmönster. Sammantaget innebär detta att energianvändningen för tunga transporter i tätort ökar, och då ofta i form av fossila bränslen med miljömässigt dålig hållbarhet, på grund av mindre sändningsstorlekar, trängsel och mindre enheter. 

Idag saknas kunskap om hur situationen ser ut i Sverige totalt och hur stor potentialen är för ett koncept som minskar trängsel, miljöeffekter och energianvändning kopplat till tunga transporter genom tätort till och från hamnar.  

Closers arbetsgrupp Hållbara transportkorridorer har haft området på sin dagordning under en längre tid och ser fram emot resultatet av studien.

– Koncept som liknar Extended Gates är under utveckling i hamnstäder som Los Angeles och Hamburg och det ska bli mycket intressant att se potentialen för de svenska hamnarna, säger Anders Berger, Volvo Technology. 

Projektet genomförs i samarbete med IVL och Logistics Landscapers och pågår mellan den 19 oktober och 31 december i år. Finansiering sker via VINNOVA. 

Kontakt:
Pernilla Ngo, projektledare, Closer, Lindholmen Science Park
Tel: 010-123 70 93
E-post: pernilla.ngo@trafikverket.se