Hoppa till huvudinnehåll

Med jämställdhet i fokus

måndag, juni 7, 2021

CLOSER tar en aktiv roll i att skapa ett framtida transport- och logistiksystem som bidrar till en ökad jämställdhet och mångfald. Jämställdhet är en viktig del för att kvinnor och män ska ges samma möjlighet att påverka utformning och användning av transportsystemet. Under 2020 skapade CLOSER en jämställdhetsstrategi och under 2021 utsågs en jämställdhetsansvarig.

Jämställdhetsstrategi

CLOSERs mål är att ta ett tydligare jämställdhetsperspektiv i sin nätverkande roll och en utbildande roll gentemot partners genom att föregå med gott exempel, uppmärksamma behov och anordna workshops. Genom att öka kunskap kring jämställdhet skapar CLOSER en ökad medvetenhet gällande dessa aspekter.

Här ser vi ser ett utrymme och en roll för oss att aktivt bidra till en positiv utveckling där vi kan vi agera tillsammans med våra samarbetspartners, säger Anna Björkman, projektledare, CLOSER.

Med hjälp av strategin ska CLOSER använda sin position i innovationssystemet för att vara drivande inom utvecklingen mot ett jämställt transportsystem. Samverkan - ett av nyckelorden för CLOSERs verksamhet kommer vara en viktig byggsten även i detta arbete.

– Vi behöver stöd från våra partners för att kunna göra avtryck i innovationssystemet. Framåt hoppas vi på gemensamma initiativ med partners för att driva jämställdhetsarbete i godstransportsystemet, Säger Kristoffer Skjutare, t.f. Programchef CLOSER

Vad gör CLOSER?

Nulägesanalys och uppföljning av befintlig verksamhet inom CLOSER står just nu på agendan. CLOSER ser över verksamheten, både som projektverkstad och kunskapsnod för att kartlägga bland annat könsfördelning och aspekter/perspektiv som saknas inom projekt och partnerskap. Detta är ett första steg till att uppmärksamma behov och skapa medvetenhet.

Reflektionsguider har tagits fram och fungerar som ett verktyg, en “manual”, att använda i verksamheten. Dessa ska möjliggöra att fler aspekter lyfts vid event och projekt; både inför, vid genomförande och uppföljning.

Jämställdhetsansvarig utsedd

En av åtgärderna i jämställdhetsstrategin är att utse en jämställdhetsansvarig för att leda arbetet inom CLOSER. Denna person ska ta ansvar för att driva arbetet med att införa framtagen handlingsplan som gör verklighet av jämställdhetsstrategin.

– CLOSER kan nu gladeligen meddela att vår jämställdhetsansvariga kommer att vara Anna Björkman. Rollen innebär att inspirera, koordinera och ge förslag kring prioriterade arbeten för ökad jämställdhet inom all verksamhet som drivs med stöd av CLOSER, säger Kristoffer Skjutare.

– I ett första läge tror jag att det kommer handla främst om att öka vår kunskap kring jämställdhetsfrågor vilket kan leda till ökad medvetenhet både inom programmet och hos partners, avslutar Anna Björkman.

Med detta har CLOSER kickstartat sitt arbete för ett mer jämställt transportsystem. Är ni intresserade av att bidra till CLOSER:s arbete, kontakta Anna Björkman.