Hoppa till huvudinnehåll

Maria Nilsson-Öhman ny ordföranden för CLOSER

torsdag, mars 21, 2024

Vid CLOSERs årsmöte välkomnas Maria Nilsson-Öhman som den nya ordföranden för samarbetet. Hon tar över efter Bo Hallams, som har gjort en betydande insats för CLOSERs utveckling. Maria tar vid där Bo lämnar och CLOSER ser fram emot att fortsätta det viktiga arbetet framåt tillsammans med Maria. 

Maria Nilsson Öhman står framför en CLOSER roll up

Foto: Lindholmen Science Park

Vi är mycket tacksamma för att våra tre huvudfinansiärer Trafikverket, Vinnova och Västra Götalandsregionen valt att utse Maria till ny ordförande för CLOSER. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Maria för att fortsatt vidareutveckla CLOSER så att vi skapar det värde som våra partners efterfrågar och som bidrar till ett mer effektivt godstransportsystem, säger Kristoffer Skjutare, Programansvarig, CLOSER. 

När Maria närvarade vid CLOSERs årsmöte, tog vi tillfället i akt att ställa några frågor

Vem är du och vad gör du?

Mitt namn är Maria Nilsson Öhman, och jag är en hållbarhetsspecialist på DHL Freight, där jag arbetar 60% av min tid. Utöver detta tar jag hand om vår gård tillsammans med min man. Nu tar jag även på mig rollen som ordförande för CLOSER, där jag ser fram emot att bidra. Jag har dedikerat mig åt hållbarhetsfrågor inom näringslivet och den offentliga sektorn sedan 2001. År 2011 började jag på DHL och har sedan dess arbetat med hållbarhetsfrågor i olika befattningar inom koncernen.

Varför är det viktigt för dig att vara en del av CLOSER?

Jag ser CLOSER som en fantastisk plattform där näringsliv, akademi och offentlig sektor tillsammans når längre och får ett högre tempo när det kommer till effektiva och mer hållbara godstransporter.

Hur ser du på CLOSERs roll när det handlar om att främja övergången till ett hållbart och effektivt godstransportsystem?

CLOSER en neutral samverkansplattform som lyckats med att både hantera konkreta omställningsprojekt och att bidra till kunskapsutbyte, samarbeten och strategisk utveckling. Flera av de utmaningar som godstransportsektorn står inför kräver samarbete mellan aktörer inom logistikområdet men också mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor. Här har CLOSER en tydlig roll som en möjliggörare.

Vill du veta mer om CLOSER?

Kristoffer Skjutare

Kristoffer Skjutare

Programansvarig