Hoppa till huvudinnehåll

Lastbilschaufförers erfarenheter med elektrifierade fordon

måndag, juni 24, 2024

I denna intervju med Jana Sochor, Senior Researcher vid Chalmers, delar vi nu några av de intressanta resultaten från hennes arbete inom projektet REEL. Jana har intervjuat lastbilschaufförer och transportledare om övergången från  icke-elektriska till elektriska lastbilar. 

lastbilschaufför laddar lastbil

– Transportledarna men särskilt chaufförerna var skeptiska till en början när det gällde övergången till elektriska lastbilar, exempelvis gällande motorprestandan och batterikapaciteten. Men efter att ha fått möjlighet att köra de nya fordonen blev de positivt inställda och vill efter det helst inte gå tillbaka till sina dieseldrivna lastbilar, berättar Jana. 

Chaufförerna överraskades av den kraftfulla accelerationen jämfört med sina tidigare erfarenheter med dieselfordon. Denna omställning återspeglar en framtid som både väcker spänning och oro bland representanter i transportbranschen, vissa ser det som en möjlighet att vara pionjärer medan andra känner en viss oro inför det okända. 

Introduktion till nya fordon 

- När det gäller introduktionen av nya elektrifierade fordon till chaufförerna varierar stödet och utbildningen betydligt. Allt från att erbjuda formell intern utbildning vid introduktionen till att bara ge föraren nycklarna utan någon utbildning. Denna breda variation är intressant att observera, berättar Jana.  

Vid vissa tillfällen har representanter från tillverkarna, Volvo eller Scania, kommit till åkeriet och givit en kortare introduktion till fordonet, men detta beror på vilken typ av fordon det handlar om.   

Arbetsmiljö 

När det gäller arbetsmiljön upplever chaufförerna flera personliga fördelar med elektriska fordon, även om de flesta fokuserar mer på de kortsiktiga än de långsiktiga konsekvenserna. Endast ett fåtal har reflekterat över långsiktiga effekter såsom bevarandet av hörseln, minskad avgasexponering, och minskad trötthet på grund av frånvaron av bakgrundsljud och det konstanta brummandet. Intressant nog nämns inte alltid den tysta miljön spontant, det är först när frågan ställs som chaufförerna börjar prata om det som en fördel, enligt Jana.  

När man blivit van vid någonting, så glöms det lättare bort, fortsätter Jana.  

Många chaufförer berättar att det i början kändes konstigt att köra en tyst lastbil eftersom motorljudet var tidigare ett tydligt tecken på att fordonet var i gång och hur motorn presterade. Nu måste de vänja sig vid andra ljud som de inte tidigare lagt märke till. För de som arbetar i renhållningsfordon med två chaufförer möjliggör den tysta miljön en ny typ av kommunikation jämfört med tidigare.  

Kvinna står och pratar inför grupp på en workshop

Intressant är att majoriteten av chaufförerna var mer inriktade på de samhällsmässiga miljökonsekvenser än på sin egen personliga exponering för ljud och utsläpp när de frågades om fördelarna med att köra elektriskt. Detta kan nog bero på den allmänna retoriken kring elektrifiering som också fokuserar på konsekvenserna på samhällsnivå, 

uttrycker Jana Sochor, Senior Researcher vid Chalmers. 


Transportledarnas arbetsmiljö har hittills inte påverkats så mycket av skiftet till elektriska lastbilar, särskilt inte i de fall då man har fasta rutter, då man kan köra ett helt skift utan laddning och inte behöver ta hänsyn till elpriset. Dock anser de flesta transportledare att det behövs planeringsverktyg som kan hantera de nya faktorerna relaterade till elfordon, såsom laddningstider och laddplatser, eftersom deras arbete kommer att påverkas allt mer framåt när det blir fler elfordon i deras flottor.  

Janas rekommendationer framåt 

Det är viktigt att förstå skillnaderna mellan organisationsnivån och individuella medarbetare vad gäller påverkan av nya lösningar. Medan strateger ofta prioriterar teknik och fokuserar på de samlade fördelarna är det helt andra saker som är viktiga för en transportledare eller en chaufför som ska sköta de dagliga körningarna Jana betonar vikten av stöd och introduktion för förare under övergången till elfordon samt uppdaterade planeringsverktyg för transportledare. Hon föreslår regelbundna möten för att främja kunskapsdelning bland förare och mellan förare och andra inom organisationen, och betonar att tydlig kommunikation, även kring de personliga fördelarna, är avgörande för att öka acceptansen för förändringen. 

Kontakt

Andreas Josefsson

Andreas Josefsson

Fokusområdesansvarig Energiförsörjning till logistik
Nikita Zaiko

Nikita Zaiko

Innovations- och forskningsledare
Energiförsörjning & Elektromobilitet

 

Vill du veta mer? 

CLOSER - REEL - Volvo

REEL

Tillsammans elektrifierar vi Sveriges lastbilstransporter!
DHL freight

Som en del av REEL projektet satsar DHL Freight och Volvo Lastvagnar på elektrifierad regional logistik

2021-02-24
REEL
DHL Freight och Volvo Lastvagnar har ingått ett partnerskap för att påskynda införandet av tunga elektriska lastbilar för regionala transporter inom Europa. Samarbetet markerar ytterligare ett viktigt...
Två män står på scen och pratar innovation mot en stor skärm i bakgrunden

Vi söker organisationer med vilja att bidra till förändring - tillsammans för ett transporteffektivt samhälle

Som partner i CLOSER får du möjlighet att utforska och förverkliga idéer tillsammans med likasinnade organisationer som utgör ett kraftfullt och kompetent nätverk som alla jobbar för ett transporteffektivt samhälle. Med nyfikenhet utforskar vi hur vi kan effektivisera godstransportsystemet, det gör vi genom att för att samla träffsäkra insikter och lösningar i innovationsprojekt.
Lastbil vid sjö

CLOSER - tillsammans för hållbara transporter

Utvecklingen går snabbt och inte minst inom transportbranschen. Med hjälp av ny teknik, innovativa affärsmodeller, och regelverk och policys finns stora möjligheter till att skapa ett mer effektivt transportsystem. För att uppnå det krävs fler och nya samarbeten.
mingel

Nyheter

Ta del av hur det går för oss på CLOSER tillsammans med våra partners med att skapa ett jämlikt och hållbart transportsystem. Här samlar vi nyheter om allt spännande som görs inom CLOSER och vårt partnerskap!
kvinna på scen

Vill du ta del av några av alla våra event?

Ta chansen att lära nytt, nätverka och bli inspirerad! Här ser du vilka seminarier, föreläsningar och andra event som CLOSER eller någon av våra partners eller samarbetspartners arrangerar.