Hoppa till huvudinnehåll

Järnvägsinnovationer måste implementeras för att säkra konkurrenskraften

onsdag, juni 8, 2022

On June 14, IMPACT II ends with a final conference in Brussels. The project is part of the European railway initiative Shift2Rail which will end in 2023. IMPACT II has evaluated the effect that innovations from Shift2Rail can have on the railway system. The results will be part of the conference in June - but you can already now take part in Ida Kristoffersson's, research leader VTI, insights and lessons learned.

- Vår del inom IMPACT II handlar om att räkna på de långsiktiga effekterna av de tekniska innovationer som har tagits fram inom det Europeiska samarbetet Shift2Rail, förklarar Ida. Mer än 50 tekniska innovationer har utvecklats inom Shift2Rail - allt från digitala automatkoppel till förbättrade bokningssystem för tågbiljetter. Men vilken potential har dessa att flytta över gods- och persontransporter till tåg på lång sikt när alla innovationerna finns i bruk i tågsystemet? Det är frågan som vi har undersökt inom IMPACT II

- För höghastighetståg, regionaltåg, tunnelbana och godståg har vi analyserat en typisk korridor för varje typ av järnvägstrafik och utvecklat modeller för val av transportslag för dessa korridorer. Vi har även tagit fram olika scenarier för elektrifiering och automatisering av vägtransporter och analyserar hur det påverkar tågets marknadsandelar på lång sikt.
 

Porträtt av Ida Kristoffersson

 Elektrifiering av vägtrafik den stora osäkerhetsfaktorn 
-Vi ser potential för de innovationer som utvecklas inom Shift2Rail att öka marknadsandelen för tåg, framför allt för vissa höghastighetstågskorridorer där efterfrågan överstiger kapaciteten, samt för regionaltåg och godståg. Resultaten påverkas dock mycket av vilka antaganden man gör om elektrifiering av vägtrafiken, säger Ida.

Om elektrifieringen går snabbt blir elektrifierad vägtransport en stark konkurrent till tågtrafik för långväga resor, där det ofta inte finns så stor trängsel i vägnätet, och Shift2Rail-innovationernas roll blir att säkra marknadsandelar.  

Snabbt agerande viktigt för motståndskraftig järnväg 
Resultaten visar vikten av att innovationerna som utvecklas inom Shift2Rail kommer i bruk i verkliga tågsystem så snart som möjligt. Om det tar lång tid att införa innovationerna så riskerar järnvägen att halka efter och tappa marknadsandelar.  

-Framåt borde fler tågkorridorer undersökas för att fånga mångfalden av olika sorters tågkorridorer i Europa, kanske framför allt för höghastighetståg eftersom den typ av korridor vi tittat på är lite speciell med hög efterfrågan som överstiger kapaciteten, förklarar Ida.

-Projektet har handlat om framtiden för tåg i Europa, hur tekniska innovationer kan stödja tågets utveckling. Det tycker jag är intressant i sig, men har även bäring på andra frågor - som hur vi ska klara klimatomställningen, avslutar Ida.