Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Innovationer, nudging och nycklar för högre transporteffektivitet

Under Transporteffektivitetsdagen, TREFF, blev det tydligt att transportsektorn kommit långt med hållbara innovationer. Men vad är det som behövs för att innovationer och mer hållbara alternativ ska kunna bli verklighet och skalas upp? Det har bland andra Ulf Ceder, Scania och Katharina Paoli, A Win Win World, erfarenhet av.
TREFF 2019

ceder.jpgUlf Ceder, senior manager på Scania, presenterade under TREFF några av de områden Scania arbetar med för att effektivisera sina transportalternativ och göra dem mer hållbara. Med all innovation som pågår tror han att det är viktigt att jobba i allas innovationshorizonter samtidigt och inte bara snöa in på en.

De med kortare horisont kan göra väldigt stor nytta här och nu. Där har vi ju bland annat High Capacity Transport (HCT) men även det vi jobbat länge med: biobränslen. På den medellånga horisonten, med till exempel elektrifiering, där ligger vi långt fram med lösningar som elektrifierade vägar och fordon. Där behövs det framförallt investeringar i ladd infrastruktur om vi ska få det att hända, säger Ulf Ceder och fortsätter.

På längre sikt, där vi har mer uppkopplade lösningar, autonoma fordon och transportsystem och ännu högre effektivitet. Där kan man redan göra saker men effekterna ser vi i ett längre perspektiv. Det gäller bara att vi ser till alla tidshorisonter.

Krävs mer än teknik

Att det finns gott om innovationer som kan bidra till en mer hållbar transportsektor råder det ingen tvekan om – sektorn ligger på flera vis i framkant med grönare lösningar. Flera av talarna under TREFF visade dock på viss frustration över att det för flera lösningar krävs bättre möjligheter att skala upp och göra verklighet av innovationerna. En viktig del för att det ska ske är att få med regelverk, standarder och policyer.

Ulf Ceder lyfter bland annat att det krävs fler som vågar ta risker och att innovationen även måste ske på policynivå så att de kan vara i fas med de tekniska innovationerna.

Jag tycker att det oftast fungerar rätt bra men ibland kan myndigheter kanske vara lite mer proaktiva. Jag tror på att jobba mer med policyinnovation och att göra detta parallellt med tekniken. Då skulle man nog kunna nå ganska långt med att få upp hastigheten, säger Ulf Ceder och fortsätter:

Sedan så måste det finnas en vilja och affärsmodell som håller. De som upphandlar, förser marknaden med fordon och andra måste trigga marknaden. Teknisk innovation och betalningsvilja måste mötas. 

Nudging som metod – en väg framåt

En som är expert på att få saker att hända och då speciellt på att få folk att agera är Katharina Paoli, paoli_webb.jpgManaging Director på A Win Win World som jobbar med nudging. Nudging är en beteendevetenskaplig metod och kommer från engelska ordet nudge – en vänlig knuff i rätt riktning. Begreppet innebär att arrangera valsituationer så att det blir lätt att göra rätt – något som går att applicera på transportsektorn i stort men även konsumenternas roll i att bidra till sektorns utveckling.

Redan idag arbetas det mycket med nudging och persontransporter men nudging kan absolut komma in mer i logistik och transporter. Till exempel ser vi att det kan behövas en vänlig knuff när det kommer till alla returer inom e-handel och nya leveransmodeller, säger Katharina Paoli, som på frågan om när innovation och nudging bör mötas blixtsnabbt svarare.

Ofta och gärna!

Inte bara för individer

I sitt framförande under TREFF lyfte Katharina Paoli bland annat att det just inom e-handeln finns flera lägen då individer kan guidas till att göra ett bättre val för planeten bättre val. Men för att främja stegen mot en mer effektiv och hållbar transportsektor kan även företag nudgas.

Det går absolut bra att nudga B2B också. Ibland behöver man till exempel nudga en leverantör eller kund för att i slutändan kunna påverka konsumenten. Det går bra. Det hela handlar ju om att påverka individers val. Och om man får många individer att agera gå åt rätt håll, det är då man får den stora systemförändringen, säger Katharina Paoli.

För att kunna bidra till en systemförändring inom denna sektor krävs det allt från användbara innovationer till förändringar hos konsumenterna. Och nudging kan komma att bli ett bra verktyg för att pusha utvecklingen, men precis som med Ulf Ceders tankar kring följsamhet kräver nudging timing.

För att en nudge ska vara effektiv måste den vara vältajmad och ligga i individens och samhällets intresse. Det handlar om att först identifiera rätt valsituation och sen designa den så att nudgen ger en vänlig knuff som gör det lätt att göra rätt, säger Katharina Paoli.