Hoppa till huvudinnehåll

Innovation och samarbete - viktigt för att nå klimatmålen!

fredag, mars 4, 2022

March 23 is the time for CLOSER's annual conference and this time with a focus on Agenda 2030 . Together with our partners, we present goals, results and lessons learned from both ongoing and completed projects and investments and how they respond to a number of the set goals. Sign up today!

CLOSER - ellastbil på bro

Samhälle och näringsliv står inför stora utmaningar och mycket behöver hända här och nu för att vi ska lyckas nå de globala målen till 2030. Många lösningar, idéer och tekniker finns redan men nu behövs samarbete och gemensamma satsningar för att vi ska nå de uppsatta målen. Hur tar vi oss an utmaningarna inom transportsektorn och hur kan CLOSER tillsammans med våra partners bidra till att nå målen till 2030? Under CLOSERs årskonferens kommer vi presentera hur vår resultat svarar mot målen!

- Samarbeten inom CLOSER bidrar med lösningar som hjälper oss att uppnå de gemensamma mål som Sverige och världssamfundet ställt för att skapa en hållbar framtid. Vi vill på CLOSER bidra med det vi kan bäst och det är att skapa förutsättningar för så effektiv försörjning som det överhuvudtaget är möjligt för Sverige, genom smarta och hållbara transport- och logistiklösningar.

Kristoffer Skjutare, Programansvarig, CLOSER

Inledningstalare är Maria Stenström som representerar 2030-sekretariatet

- Vi kan inte förlita oss på att tekniken löser klimatutmaningen. Här krävs nya tankar, nya samarbeten och ett mod att tillsammans gå från plan till handling nu!

Maria Stenström, Ansvarig beteende- & mobilitetsfrågor, 2030-sekretariatet

Under sektionen Logistik i framtidens hållbara stad är en av talare Magnus Blinge som ska tala om HITS - Off-peakleveranser som en del av lösningen.

- Med nya generationens tysta batteri elektriska fordon öppnas möjligheter till att leverera gods "off-peak", på kvällar och nätter i städer. En utmaning har varit att det är kostsamt för mottagaren att ha personal på plats nattetid för att ta emot godset. Inom HITS projektet har Scania tillsammans med Logtrade och HAVI kunnat testa om en digital och uppkopplad lösning gör det möjligt att leverera gods utan att det behövs en mottagare på plats.

Magnus Blinge, Research Manager, Scania

Strax efter klockan 10 diskuterar CLOSERs ordförande inom fokusområdet Citylogistik: Maria Nilsson Öhman som till vardags är hållbarhetsansvarig på DHLAndreas Josefsson, projektledare för REEL och Lennart Karlsson VD vid Jula Logistics, hur vi ska tackla omställningen till en fossiloberoende transportsektor. 

- Olika tekniker och bränslen har olika tillämpningsområden. Jag tror inte att det kommer att finnas en lösning som passar för alla transporter till 2030.

Maria Nilsson Öhman, Hållbarhetsansvarig, DHL

Under sektionen Digitaliseringens roll - möjligheter och utmaningar med delad data samtalar CLOSERs ordförande inom fokusområdet digitaliserad logistik Per-Olof Arnäs, Steerlink partners, samt Johanna Lindberg, Luleå Tekniska Universitet och Vanja Carlén, CLOSER om utmaningarna med samordnade transporter och datadelning. 

- CLOSERs fokusområde Digitaliserad logistik samlar personer och organisationer som brinner för digital utvecklingen inom logistik. Under 2021 har vi formulerat ett antal strategiska utvecklingsmål inom digitaliseringen. Inom ramen för dessa mål fokuserar CLOSER och dess samarbetspartners inom digitaliserad logistik på vad som kommer att krävas för att nå visionen, vilka som berörs och hur vi kan ta oss dit.

Per Olof Arnäs, Steerlink partners