Hoppa till huvudinnehåll

I en stad på människors villkor

onsdag, februari 16, 2022

Genom att använda geofencing, ett verktyg för ett digitalt definierat geografiskt område och regler för fordonen att följa, är det möjligt att skapa mer flexibla städer där fordon rör sig på människors villkor. För dig som är trafik-, stadsplanerare, transportör, åkeri eller varuägare som känner att detta kan vara något för din stad eller organisation, här kan du se och höra om möjligheterna med geofencing. 

closes urbana

I Smarta urban trafikzoner testar vi sensorer och uppkopplade fordon för hasighetsreglering både inne i städer och på byggarbetsplatser. Smarta urbana trafikzoner ser också över vilka regler, specifikationer och krav som finns idag för att möjliggöra ett framtida genomförande av verktyget, men även se till att verktyget är lätt att integrera i väghållarnas befintliga system.

Allt med målet att skapa en mer tillgänglig stad, färre antal skadade och dödade samt öka flexibiliteten i användningen av stadsmiljön.

Hur kan trafiksäkerheten öka i centrala delar av städer?

På Hornsgatan, Södermalm, mitt i centrala Stockholm testas hastighetsreglering av lastbilar som levererar varor hit. Det undersöks hur trafiksäkerhet och samspel mellan trafikanter kan förbättras, genom att koppla ihop sensorer i gatumiljön tillsammans med uppkopplade lastbilar.

Stockholm stad är en plattform för innovation, och här på Hornsgatan testar vi ett dynamiskt system som innebär mer flexibel användning och reglering av stadens ytor på stadens egna villkor. Det innebär en tryggare och mer levande stad, för alla oss som bor här. 

Victoria Herslöf, Trafikkontoret, Stockholms stad

Lyssna till några av partnera som är och har varit en del av att testa detta!

Hur skapar man en säkrare miljö för cyklister vid byggarbetsplatser?

Vid byggutfarter finns kollisionsrisk mellan tunga fordon och gång- och cykeltrafikanter.

Bara en bit utanför Göteborg har det inom Smarta urbana trafikzoner testats ett dynamiska varningssystem som bidrar till ökad säkerhet, men även andra åtgärder som gör trafiksituationen tydligare, tryggare och mer lätt framkomlig. Med ett tydligt fokus på säkerheten för cyklister.

Branschen kan inte själv formulera både utmaningarna och lösningarna när hela trafiksystemet ska digitaliseras. Därför behöver vi på trafikkontoret vara med och definiera de behov vi ser behövs så att lösningarna som tas fram blir användbara. 

Jonas Malmryd, Trafikkontoret, Göteborgs stad

Lyssna till några av de partners som är en del av detta testet!