Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

HITS utmanar logistiksystemet med innovation

HITS är ett nytt forsknings- och innovationsprojekt som CLOSER delprojektleder tillsammans med Scania. Projektet kommer utveckla hållbara transportlösningar för en attraktiv och trygg stad.
Foto: Gustav Lindh, Scania

eh.jpgElisabeth Hörnfeldt, projektledare för HITS på Scania Research & Innovation berättar att Scania är ett teknologidrivet företag med egen forskning. Men i HITS-projektet kommer man tillsammans med ett 15-tal partners under fyra år jobba med ett breddat fokus som också inkluderar affärsmodeller. 

CLOSER har en viktig roll som koordinator och kommer att stödja Scania som projektledare. CLOSER:s erfarenhet av att skapa arenor och struktur för innovation och samverkan kommer till nytta när HITS ska både forska och utveckla nya affärsmodeller, men också testa nya praktiska lösningar och koncept för en hållbar citylogistik.

- Vi ser en stor potential att tillsammans med fastighetsägare, städer, kommuner, speditörer, logistikföretag, IT-företag och akademisk forskning, utveckla transporteffektiva lösningar, säger Elisabeth. 

I projektet kommer man att adressera flera svåra men viktiga frågor för att driva förändringar på områden som är kopplade till utmaningen. Några av de viktigaste frågorna handlar om policy för öppen delning av transportdata, men också en anpassning av lagstiftningsfrågor, inte minst med tanke på utveckling av nya transport- och fordonstjänster. Geofencing är ett av flera exempel på teknologi med stor potential att skapa en säkrare och renare stad, men där både infrastruktur, regelverk såväl nationellt som internationellt, behöver anpassas för att nå de globala hållbarhetsmålen. 

Projektet är delvis finansierat av Vinnova, ett s.k. FFI-projekt (fordonsstrategisk forskning och innovationsprogram).

En nyckelfaktor för att HITS ska bli ett framgångsrikt projekt är att arbetet drivs med utgångspunkt från användarna och kundernas behov. Därför är affärsmodeller så viktiga men också att man lyckas bygga förtroende mellan aktörer i transport- och logistikkedjan.

- Min förhoppning är att HITS ska bli ett projekt som gör skillnad - att få saker att hända. HITS - we make it happen, säker Elisabeth Hörnfeldt, som presenterade HITS projektet under CLOSERs årsmöte den 20 mars. 

Mer information om projektet kommer att finnas på CLOSERs hemsidan under våren.

Länk in till övriga presentationer under CLOSERS årsmöte 200319

Innovationsprojektet HITS ambition är att utmana dagens logistiksystem. I HITS utgår vi från de affärskritiska behoven hos användarna i logistiksystemet och med hjälp av de nya teknologierna Autonomous, Connected, Electric and Shared Vehicles (ACES), skapar vi ett nytt hållbart och livskraftigt logistiksystem tillsammans.
Fakta
HITS 2024 (Sustainable & Integreated urban TransportSystem) leds av Scania i samarbete med CLOSER och konsortiet består av Catena, Dagab, Ericsson, Fabege, FTL Logistics, Göteborgs Universitet, Havi Logistics, IVL, KTH, Linköpings Universitet, LogTrade, Ragnsells, Rise, Stockholms stad & Upphandling Södertörn.