Hoppa till huvudinnehåll

High Capacity Transport årsrapport 2016

torsdag, maj 4, 2017

Arbetet inom HCT-programmet bedrivs i 11 olika arbetspaket och engagerar ett 15-tal organisationer som tillsammans arbetar för att ta fram kunskap och skapa förutsättningar för ett samlat införande av HCT. Målet är att kunna föreslå ett regelverk för att introducera tyngre och längre fordon på delar av det svenska vägnätet.

Nu har årsrapporten för 2016 släppts, i vilken aktiviteter och resultat för det gångna året presenteras. I rapporten står bland annat om olika HCT-demonstratorer som pågår och i slutet av 2016 var omkring 47 HCT-fordon i drift inom det nationella HCT-projektet, där fem av dessa var nystartade för året. 

En viktig milstolpe för HCT-programmet som nåddes under 2016 var regeringens beslut om att höja den maximala bruttovikten genom att införa en särskild bärighetsklass för 74 ton med nuvarande maxlängd på 25,25 meter. En del arbete kvarstår fortfarande och de första fordonen med bruttovikt på upp till 74 ton beräknas börja rulla på vägarna under våren 2018.

– Under 2017 kommer fokus främst att ligga på längre fordon, det vill säga över 25,25 meter, och att här få igång fler försöksfordon. Två arbetspaket som kommer vara extra viktiga är PBS (Performace Based Standards), där ett stort projekt ska slutredovisas, och Tillträde och övervakning, där ett intressant projekt kommer att pågå. Planen är också att uppdatera färdplanen som togs fram 2013 och då också sätta in HCT i ett större sammanhang för att se kopplingar mot bland annat platooning, elvägar och sammodalitet, säger Thomas Asp, ansvarig för HCT-programmet på CLOSER och Trafikverket.

Läs hela årsrapporten här