Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

HCT behövs nu och i framtiden

Den 13 september hölls årskonferens för ett av CLOSERs tre temaområden, High Capacity Transport (HCT), på Lindholmen i Göteborg. Uppslutningen var stor med över 100 deltagare och ett fullspäckat program. Akademi, myndigheter och näringsliv representerades på scen såväl som på deltagarlistan vilket gav upphov till många intressanta diskussioner.

Anders Berndtsson från Trafikverket inledde årskonferensen 2016 med att trycka på vikten av HCT-transporter för att klara framtidens utmaningar. Han pekade särskilt på de utmaningar som infrastrukturen står inför och menade att godstransporterna på landets vägar inte kommer att minska, även om godstransporter genom sjöfart och tåg utökas. Därför behöver vi effektivisera alla transportslag.

HCT behövs nu och i framtiden, sade Anders Berndtsson.

Dagen bjöd också på en internationell utblick av John Woodrooffe, från University of Michigan, som pratade om Performance Based Standards (PBS) för HCT-fordon i Nordamerika och de positiva effekter som införandet av detta kan ha på både miljö och ekonomi t ex kan de årliga olyckskostnaderna i USA minskas med miljardbelopp. Problematiken, menade han, ligger främst i att finna lösningar som fungerar mellan olika provinser då de ofta har olika lagar och regleringar.

Vi behöver inte lösa alla problem i vår tid men vi måste sätta bollen i rullning för framtida generationer, poängterade John Woodrooffe.

Det politiska inslaget stod Malin Hansson (C), Riksdagskansliet, för. Hon är Centerpartiets politiskt sakkunniga inom energi och infrastruktur, och berättade om Centerpartiets inställning till energieffektiva transporter samt införandet av 74 tons lastbilar.

Svensk åkerinäring binder samman landet och gör att hela landet kan växa och leva, även utanför storstadsregionerna. Centerpartiet vill så snart som möjligt öppna upp hela vägnätet för 74 tons-trafik, med undantag för vissa passager där det helt enkelt inte går. 70% av våra broar idag tål redan 74 tons bruttovikt och Trafikverkets utredning visade åtgärder som är konkreta och inte särskilt svåra att, rent politiskt, sätta igång, påpekade Malin Hansson.

Årskonferensen avslutades med flera exempel på nationella och internationella projekt inom HCT-området. Bland annat presenterade DB Schenker och Scania AB sina demonstrationsprojekt av HCT-fordon, DUO (Göteborg-Malmö) och Scanias Transportlab (Södertälje-Malmö), och Lena Larsson från AB Volvo visade exempel från Volvos testbana där olika säkerhetstester av HCT-fordon utförts. 

Ta del av presentationerna från årskonferensen här