Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Hållbart logistiksystem genom längre lastbilar

Potentiella samhälls- och transportrelaterade fördelar med att introducera längre lastbilar, även kallat High Capacity Transport (HCT), för lokal distribution och leveranser av gods till närmsta kombiterminal studeras i ett pågående projekt som heter HCT Intermodal.
Foto: GDL

Detta är en genomförbarhetsstudie som syftar till att ge mer information om kostnads- och miljöeffekter, speciellt minskningar i koldioxidutsläpp, till följd av en storskalig introduktion av längre lastbilar i delar av det svenska logistiksystemet.

Intervjuer med industriaktörer, så som logistikföretag och terminaloperatörer vid relevanta omlastningsnoder, håller på att genomföras och resultat i tidigare HCT demonstationstester kommer också att tas i beaktande i studien. Likaså kommer frakt- och flödesvolymer att kartläggas för att skapa en holistisk översyn av marknadsbehoven. 

Projektmål

Målet är att stärka effektiviteten och konkurrenskraften för intermodala transporter genom längre lastbilar på väg i kombination med järnvägstransporter.

Varför intermodala transporter?

För att uppnå hållbara långväga transporter är det viktigt att nyttja det trafikslag som är bäst lämpat för en transportsträcka, det vill säga en optimerad kombination av transportslag. För att kunna göra detta krävs det att bytet mellan olika transportslag går snabbt, är tillgängligt och har en låg kostnad. Syftet med intermodala transporter är kostnadseffektivtet, minskad miljöpåverkan och mindre antal fordon på vägarna.

Vem kommer att utföra studien?

Huvuddelen av arbetet kommer att genomföras av två mastersstudenter, Franca Hiemisch och Ricardo Vaz från Logistics and Transport Management vid Göteborgs Universitet, i samarbete med CLOSER.

Projektpartners

Övriga partners är Jula Logistics, Båramo Kombiterminal, Eskilstuna LogistikSundsvalls LogistikparkRegion Örebro LänGDLGreencarrierNLC StorumanterminalenSandahls Goods & Parcels, RealRail och INAB Umeå.

Läs mer om HCT