Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Godstrafik på järnväg stärker konkurrenskraften 2020

Intelligenta och digitaliserade vagnar och bangårdar tas i bruk i mindre skala i Sverige redan nästa år. Den nya intelligenta godstågstrafiken växlar därmed upp sin konkurrenskraft och kan vara en avgörande faktor för att nå klimatmålen. Detta är resultaten av EU-projektet FR8HUB, som presenterades på transportkonferensen Nordic Rail i Oktober.
bangård

Det europeiska godstågsprojektet FR8HUB, som leds av den nationella arenan för transporteffektivitet CLOSER, introducerar, tillsammans med ett antal andra projekt inom EUs järnvägssatsning Shift2Rail, under 2020 flera nya tekniska lösningar i svensk godstågstrafik som på flera sätt tar Europa ikapp och förbi övriga världen.

janbergstrand.jpgBland annat kommer en digitaliserad form av automatiskt kopplade vagnar introduceras med support av fyra olika leverantörer.

- Europa har hittills legat efter större delen av världen när det gäller automatkopplade vagnar, men när våra digitala automatkopplingar introduceras vänder vi på kuttingen och hamnar plötsligt i framkant, säger Jan Bergstrand, Trafikverket.

Utöver att vagnarna kopplas ihop rent mekaniskt, vilket är en teknik som övriga världen arbetat med länge, läggs även luft, el och IT till i kopplingen vilket skapar nya förutsättningar att skapa intelligenta tåg.

Nya tekniker testas i Sverige

FR8HUB påbörjades 2017 och presenterade redan under branschkonferensen Nordic Rail i Jönköping konkreta resultat.

- Vi är nu framme vid implementering, där våra nya tekniker ska börja användas. Förutom smarta automatkopplade tåg presenterar vi även en intelligent port, en så kallad Intelligent Video Gate, som pratar med de digitaliserade vagnarna, vilket skapar ytterligare förutsättningar för smarta hållbara transporter och optimerade processer i den intermodala terminaloperationen, säger Jan Bergstrand.

En rejäl förstärkning av konkurrenskraften

Den intelligenta porten är utplacerad vid viktiga tågnoder, till en början i Malmö, men snart även i Göteborg och andra platser i landet. En av de stora fördelarna med digitaliserad godstågstrafik är att kontrollen över både vagnar och last stärks vilket innebär ökat kundvärde och större effektivitet.  

- Sammantaget kommer uppdateringen av godstrafiken på järnväg innebära en rejäl förstärkning av konkurrenskraften och möjligheterna till intermodala lösningar ökar, alltså transporter som sträcker sig över flera olika transportslag, säger Jan Bergstrand.

Pågående teknikutveckling inom Shift2Rail handlar även om modulära godsvagnar i lättviktsmaterial, som kan anpassas efter lasten, samt kilometerlånga tåg som stärker konkurrenskraften och effektiviteten ytterligare.

FR8HUB och Shift2Rail
Shift2Rail är det första gemensamma järnvägsteknologiska europeiska samarbetsprojektet för morgondagens järnvägssystem. På uppdrag av Trafikverket agerar CLOSER vid Lindholmen Science Park som klusterkoordinator för svenska aktörer inom ramen för arbetet inom Shift2Rail innovationsprogram 5 - godstransporter och stödjer Trafikverket som projektledare i projektet FR8HUB. Läs mer om Shift2Rail