Hoppa till huvudinnehåll

Geofencing för säkrare och smartare stadsmiljöer

tisdag, maj 29, 2018
Den 29 maj demonstrerades geofencing i urban miljö i Stockholm och lastbilar, bussar och personbilar användes när tekniken visades upp. Det är en del av ett samverkansprojekt med syftet att skapa säkrare och mer klimatsmarta städer. - Sverige går i fronten för digitalisering och geofencing, sa Infrastrukturminister Tomas Eneroth.

I projektet deltar Göteborgs stad, Stockholms stad, Scania, Veoneer, Volvo Cars och Volvo Group, och det projektleds av CLOSER på uppdrag av Trafikverket. Samarbetsparterna tar lärdom utifrån testerna, förbättrar och utvecklar, för att på sikt kunna implementera lösningarna.

 Sverige är världsledande på säkerhet. Vår noll-vision är vi mycket respekterade och kändaför. Det här är ytterligare ett exempel på hur vi visar på ledarskap när det kommer till trafiksäkerhet, sa Infrastrukturminister Tomas Eneroth.

När städernas infrastruktur och fordonen digitaliseras skapas nya möjligheter, uppkopplade fordon kan göra transporter mer effektiva, trafiksäkerheten ökar och klimatpåverkan minskar. Geofencing kan också bidra till att städerna står bättre rustade mot våldshandlingar med fordon. Detta måste naturligtvis kombineras med hur städerna utformas, säger Maria Krafft, på Trafikverket.

2017 initierade regeringen ett projekt för att skapa säkrare och mer klimatsmarta städer med hjälp av geofencing-teknik. 

Geofencing är en geografisk zon där uppkopplade fordons tillträde, hastighet och användning av drivmedel kan styras digitalt. Arbetet med geofencing är ett viktigt utvecklingssteg för att skapa ett uppkopplat transportsystem med digital infrastruktur och gemensamma gränssnitt.

Läs Trafikverkets pressmeddelande med citat från partners

Tomas Eneroth och Maria Krafft.