Hoppa till huvudinnehåll

Geofencing - för en trygg och säker resa

onsdag, maj 3, 2023

För oss är det ett prioriterat område att erbjuda en trygg och säker resa, säger Tomas Hagelberg, planeringsledare inom stadsmiljöförvaltningen, Göteborgs stad

I projektet GeoSence, som CLOSER leder, utvecklas geofencing-lösningar som ska leda till bättre trafikflöden, högre säkerhet och bättre luftkvalitet. Här kan du se filmen om hur Göteborgs stad testat geofencing för att säkerställa hastighetsbegränsningar i staden.

Hur gör Göteborgs stad?

Göteborgs stad har ambitionen att använda geofencing i offentliga upphandlingar. I GeoSence-projektet ska konkreta beskrivningar av funktionalitet, avtalstexter och uppföljning av efterlevnad tas fram. Likaså har en teknisk lösning testats i samarbete med två trafikföretag som kör för Göteborgs stad.

Syftet är att säkerställa att hastighetsgränser respekteras, särskilt i områden där det finns oskyddade trafikanter såsom nära skolor. Testerna genomfördes i några av fordonen som används för serviceresor för personer med särskilda behov. Låghastighetsområden sattes upp i ett så kallat zonhanteringssystem, som användes tillfälligt under testerna. I fordonen som deltog användes eftermonterad utrustning för att stödja förarna att hålla den hastighet som gällde i respektive zon.

Se hur Göteborgs stad testar geofencing och varför det är viktigt för staden

GeoSence

Testet utfördes inom ramen för GeoSence. 

GeoSence är det första projektet i sitt slag som undersöker implementeringen av geofencing och dess påverkan ur ett holistiskt perspektiv, i nära samarbete med lokala planeringsmyndigheter. Det övergripande syftet med GeoSence är att designa, testa och utvärdera nya geofencing-koncept och lösningar för specifika fall i städer och att föreslå nya sätt att distribuera olika geofencing-applikationer.

Fakta om GeoSence

GeoSence är ett gemensamt programinitiativ JPI Urban Europe-projekt finansierat av Europeiska unionens Horizon 2020 och samlar projektpartners från Tyskland, Norge, Sverige och Storbritannien. GeoSence-projektperioden är april 2021 till mars 2024 med en budget på cirka 1,6 miljoner euro.
 
Projektpartners:
Göteborgs Stad, City of Munich, Stockholm stad, Norwegian Public Roads Administration (NPRA), Chalmers University of Technology, RISE, SINTEF, Technical University of Dresden, University of Westminster & CLOSER.
 
Supportpartners:
ALICE, City of Helmond, City of London, City of Madrid, London European Partnership for Transport (LEPT), POLIS, Swedish Transport Administration, Volvo Group & Scania.

Vill du veta mer om GeoSence eller Geofencing i stort?

Rodrigue Al Fahel

Rodrigue Al Fahel

Internationell samordnare