Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Fyra nya partners i CLOSER

Under CLOSERs styrelsemöte i februari godkändes fyra nya partners till CLOSERs partnerskap. De nya organisationerna är Cargospace24, Movebybike, TRB Sverige AB och Vehco.

CargoSpace24
Att förflytta saker och produkter är allas vardag och har pågått sedan urminnes tider och då haft sina problem. I dagens moderna samhälle har det dykt upp nya logistiska problem och det är miljö, trafik stockningar, chaufförsbrist och separata stuprörs problem. Denna kedja är nu på väg att lösas med crikulär ekonomi och tjänster som CargoSpace24. Vi skapar förutsättningar för den digitala logistikkedjan i en plattform.

CargoSpace24 är bryggan mellan transport och köpare för att säkerställa information så som Co2 redovisning, närmaste fordon för ett uppdrag som matchas med ledigt fordon samt information kring fordon och förarstatus att förare ej kört för många dagar i Sverige (cabotage) samt är försäkrade etc.. Allt detta för att göra beställar ansvaret rätt och tryggt.

- Genom CLOSER hoppas vi få ut ett samarbete där vi utvecklar lokala städer med vår plattformsteknik med partner för att minska miljöpåverkan och trafikstockningar. Vi jobbar med plattformen idag inom tre segment (lokal, åtrvinning, loghaul) en med vår sensing bit så kommer vi utveckla även en spårbar etikett/fraktsedel som ger position i realtid inte via scanning, säger Thomas Johansson.

MOVEBYBIKE
MOVEBYBiKE bedriver idag citylogistik i ett antal städer i Sverige, däribland Stockholm, Göteborg och Malmö, där företaget grundades 2012. MOVEBYBiKE växer för varje år med ökande ehandel och stigande miljömedvetenhet. Genom att utnyttja stora elassisterade lastcyklar och den dubbla infrastrukturen med gator och cykelvägar, överträffar vi lastbilar och budbilar med över 50% i leveranseffektivitet last mile. Vi transporterar mer än skåpbilar men utan utsläpp och buller, med mindre trängsel, 90% lägre energiförbrukning och en säkrare stadsmiljö. MOVEBYBiKE har även egen utveeckling och tillverkning av stora lastcyklar i dotterbolaget Starke Cycles.

- Vi förväntar oss en bredare dialog kring miljöoptimerade citytransporter samt dörröppningar till möjliga partnerskap, säger Johan Wedin, chefsstrateg på MOVEBYBiKE

TRB Sverige AB
TRB Sverige AB är ett branschföretag inom transportnäringen som ägs av ett tiotal större transport- och logistikföretag runt om i Sverige. Tillsammans omsätter TRB:s delägarföretag drygt 9 miljarder kronor och förfogar över nästan 6 000 fordon och arbetsmaskiner. TRB-nätverket driver gemensamt drygt 100 drivmedelsanläggningar med stort fokus på att erbjuda flera förnyelsebara drivmedel för omställning mot mer miljö- och klimatsmarta transporter. Med kunskap som drivkraft har TRB fokus på drivmedel, miljö och trafiksäkerhet. En allt viktigare uppgift för TRB är att stödja delägarföretagen med kompetens och spetskunskap inom ett antal olika områden. Därför är vi väl insatta i den forskning och utveckling som bedrivs inom exempelvis miljöanpassade drivmedel och trafiksäkerhet.

- TRB Sverige AB har som förväntningar och intresse att genom CLOSER driva utvecklingen av förnybara drivmedel inom tung trafik. Att genom forskning och projekt utveckla teknik och skapa infrastruktur för förnybara drivmedel. Samt skapa förutsättningar för våra delägare att ställa om sina transporter mot fossilfria alternativ, säger Christin Zackrisson.

Vecho
Vehco är en ledande europeisk leverantör av system för Transport Magangemnet (TMS) och fleet management (FMS), Mobile Work ForceManagent (MFM). Bolaget är en del av AddSecure. Vår kärnverksamhet är att tillhandahålla systemlösningar för att effektivisera transporter med tunga och lätta kommersiella fordon. Vehco värderar närvaro för sina kunder och är fysiskt representerad på de flesta av sina målmarknader för att ge personligt stöd i varje land.

- Genom vårt partnerskap med CLOSER hoppas vi kunna nätverka och samverka med nyckelspelare och aktörer från näringsliv, industri, universitet och myndigheter inom logistik. Vi hoppas kunna bidra med och utbyta kunskap, erfarenhet inom transport/logistik och de utmaningar som hela ekosystemet står inför. Vi ser möjligheter till en öppen plattform kring innovationer, säger Anna Stoldt, Head of Corporate Development.