Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Framtida samarbete med ståljätte kan ge tusentals färre lastbilstransporter per år

Billigare för företagen och bättre för miljön. Det är tanken bakom ett nationellt samarbetsprojekt, finansierat av Trafikverket, där transportköpare fyller sina transporter på ett bättre sätt än idag.

En stor del av dagens godstransporter utnyttjas inte fullt ut - mycket går tomt, säger Sandra Nordahl, projektledare CLOSER. Det diskuteras därför alltmer att transportköpare genom att samarbeta kan effektivisera sina transporter genom så kallat horisontellt samarbete. 

På det sättet kan företag på samma nivå i försörjningskedjan minska sina kostnader när antalet tomma förflyttningar reduceras. Det betyder dessutom en stimulans i hela försörjningskedjan eftersom mindre företag som själva inte har tillräckliga transportvolymer tillsammans kan samla större volymer - och därmed gå över från väg till järnväg, inlandssjöfart eller närsjöfart.

- Sammantaget ger det här ger många positiva effekter: minskade transportkostnader, mindre utsläpp av växthusgaser och mindre trängsel på vägarna, säger Sandra. 

Det finns ett stort intresse för den här typen av samarbeten i näringslivet. Men det behövs mer kunskap om hur det kan gå till i praktiken och hur hinder kan överbryggas. Med pengar från Trafikverket och i regi av CLOSER en nationell och neutral arena för samverkan inom transporteffektivitet, har det därför genomförts ett projekt för att hitta generaliserbara lösningar.

Projektet har utgått från ett nytt potentiellt samarbete mellan ståltillverkaren SSAB och dagligvarukoncernen ICA där SSAB:s järnvägsvagnar mellan Borlänge och Luleå som går tomma i ena riktningen kan fyllas av ICA. Den tredje parten i projektet är Hector Rail.

- ICA använder idag vägtransporter för att transportera gods till Norrland. Om en överflyttning av hela ICA;s godsflöde skulle kunna ske i framtiden, skulle detta innebära en avlastning med tusentals trailers per år för vägsystemet, säger Sandra. Detta kommer självfallet att ge betydande effekter på både kostnad, trängsel och miljö.

Projektets slutrapport kommer att finnas tillgänglig på CLOSERs hemsida under början av 2018.