Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Förstudie för effektivare utnyttjande av infrastruktur

I mars blev det klart att VINNOVA stöttar en ny förstudie som går under namnet "Kringfartslogistik - effektivt utnyttjande av infrastrukturen". Projektet koordineras av Closer och projektleds av DB Schenker Consulting.

Med kringfartslogistik menas gränssnitten mellan urbana och interurbana transporter, transporter mellan städer till och från industriområden, terminaler, hamnar, etc. Traditionellt har forskningen och projekt utförts på stadskärnor (Citylogistik) eller på långväga transporter. Dessa transporter berörs och påverkas dock i hög grad av hur infrastrukturen utnyttjas i urbana områden och det är viktigt att också fokusera på interaktionen mellan de båda.

Kringfartslogistik är ett område och projektförslag som Closers arbetsgrupp diskuterat under en längre tid, där partners varit överens om att mer kunskap och tester behövs.

Den 23 mars beviljades en sådan förstudie av VINNOVA. Finansiering sker via FFI. Syftet med förstudien är att undersöka potentialen av en effektivisering av in- och kringfartslogistiken för godstrafik, för att i förlängningen även göra fullskaliga demonstrationer. 

Totalt ingår sju partners från näringsliv, forskningsinstitut, högskolor och myndigheter från hela Sverige: DB Schenker Consulting, AB Volvo, Scania, Chalmers, KTH, Trafikverket och Closer vid Lindholmen Science Park. Uppstartsmöte kommer att ske i maj. Projektet pågår till och med februari 2016.

Kontakt
Heléne Giaina, Schenker Consulting AB
Tel: (+46) 031 - 703 8101
E-post: helene.giaina@dbschenker.com