Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Första utvärderingen klar för CLOSER

Med hjälp av fyra oberoende experter har Vinnovat nu genomfört den första utvärderingen av programmet CLOSER på Lindholmen Science Park. Utvärderingsgruppen anser att ”Closer har en viktig roll att fylla och skall därför finnas kvar och utvecklas till en svensk spetskompetens riktad mot internationella aktörer inom området Effektiva transporter.”

Efter de första två åren har vi nu fått en rad förslag från utvärderarna om åtgärder som ytterligare ska stärka Closers position och verksamhet.

Några exempel:

  • En större tydlighet när det gäller programmets unika erbjudande
  • I praktisk handling visa att Closer är en nationell satsning
  • Öka engagemang från industrins sida

Under våren 2014 kommer en ansökan att lämnas till Vinnova om långsiktig (3-5 år) basfinansiering av Closer.

Har du frågor om utvärderingen? Kontakta, Jerker Sjögren, jerker.sjogren@lindholmen.se