Hoppa till huvudinnehåll

Företagen som tävlar med lösningar som ska minska e-handelns fossila avtryck

torsdag, mars 12, 2020

Fem starka tävlingsbidrag kommer under våren 2020 jobba för att hitta lösningar inom e-handelsbranschen som bidrar till ett mindre fossilt fotavtryck. I Juryn som består av organisationer från akademi, samhälle och näringsliv sitter bland annat H&M, som inser vikten av innovation för att nå ambitiösa miljömål.

I Sverige har e-handeln ökat med 13 % under 2019, med en total omsättning på 87 miljarder SEK. 

Med tuff konkurrens och konsumenters krav på snabba leveranser leder detta till ett ökat behov av godstransporter och därmed ökade CO2-utsläpp.

Fossil Free Freight Challenge 2020 är innovationstävlingen som kan bidra till att lösa del av problemet. I tävlingen kommer de fem organisationerna inom e-handelsbranschen att skapa lösningar som gör ett så litet fossilt fotavtryck som möjligt!

Lagen tävlar med innovationer som till exempel ser till att paketen kan göras mindre skrymmande, men också idéer som verkar för hållbarare konsumentbeteende eller effektiviserar både de långa och korta transporterna i logistikkedjan.

Läs om några av tävlingsbidragen

Projektet har nio partners, bland annat Göteborgs Stad och H&M Group som ser utvecklingen av hållbarhetsaspekten av e-handeln som nödvändig. 

- För H&M-gruppen känns det naturligt att delta i utformningen av tävlingen samt vara en del av juryn i Fossil Free Freight Challenge 2020. Vi har satt ambitiösa miljömål och innovation är en del av ekvationen för att vi ska kunna nå dessa. Vi ser fram emot att få ta del av nya spännande lösningar som gör ett så litet fossilt fotavtryck som möjligt! Med vår storlek och räckvidd kan vi vara med och leda förändringen, säger Lina Ödeen, Global Sustainability Manager, H&M Group logistics. 

- E-handeln innebär en strukturomvandling för affärer, verksamheter och privatpersoner och påverkar flödena av gods i staden. Dessa förändringarna är omvälvande och vi behöver finna lösningar som gör att Göteborg kan fortsätta att utvecklas på ett hållbart sätt med god framkomlighet för olika typer av godsleveranser, säger Malin Broqvist Andersson, Trafikkontoret Göteborgs Stad. 

Fakta
Fossil Free Freight Challenge 2020 leds av RISE och konsortiet består av PostNord AB, DHL Freight Sweden AB, Göteborgs Stad, H&M Group, Houdini Sportswear AB, Region Jönköpings län, Stockholms stad och CLOSER vid Lindholmen Science Park. Projektet är finansierat av Trafikverket via Triple F.