Hoppa till huvudinnehåll

Flyt för återvinningen

måndag, september 14, 2020

19 september var det dags igen. Då lade Återvinningspråmen till i Sannegårdshamnen och går sedan enligt tidtabell fram till 2 november.

Pråmen testades för första gången under hösten 2019 och var mycket uppskattad.
2 500 göteborgare lämnade avfall till pråmen under hösten. Besökarna var mycket nöjda och ville fortsätta använda återvinningspråmen om lösningen blir permanent.

- Tanken med pråmen är att underlätta återvinningen för göteborgare som bor centralt och att minska behovet av bil, förklarar Peter Årnes, avfallsstrateg på Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Förhoppningen är också att pråmen ska avlasta återvinningscentralen i Högsbo där det ofta är långa köer.

Syfte

Återvinningspråmen som är en del av DenCity projektet, som projektleds av CLOSER, har som syfte  att undersöka förutsättningarna för att flytta över olika typer av flöden till vattenvägar och se vilken avlastningseffekt det har på vägnätet. 

Nästan som en vanlig återvinningscentral

Återvinningspråmen tar emot i stort sett allt det som en vanlig återvinningscentral tar emot: brännbart och obrännbart grovavfall, farligt avfall och elektronik. Den tar också saker för återbruk i samarbete med Björkåfrihet. Men eftersom lastkapaciteten är begränsad kan man inte lämna vitvaror, jordmassor och trädgårdsavfall. Man får däremot göra hur många besök man vill och det behövs inget ÅVC-kort.

- Angående smittspridning kommer vi att ha personal på plats som ser till att det inte blir för många besökare på pråmen samtidigt och att man håller avstånd, säger Peter Årnes.

Något ändrad rutt

Återvinningspråmen kommer lägga till vid fyra kajer i höst: Eriksbergstorget, Sannegårdshamnen, Stigbergskajen (mot Fiskhamnen) och Skeppsbron. Avfallet fraktas sedan uppför älven till Marieholm där det lastas av. Älven har potential som hållbar transportled. Återvinningspråmen är ett pilotprojekt som pågår från 2019-2020. Därefter ska projektet utvärderas. Ett av syftena med projektet är att testa hur älven kan utvecklas som transportled.

Fakta:
Återvinningspråmen ingår i projektet DenCity 3 som drivs av den nationella samverkansplattformen för ökad transporteffektivitet, CLOSER, vid Lindholmen Science Park. DenCity 3 utvecklar innovativa lösningar för hållbar och yteffektiv person- och godstransport i täta städer, för att kunna möta våra klimat- och samhällsmål. Testet med återvinningspråmen görs i samarbete mellan Kretslopp och vatten, Trafikkontoret, Renova, Pråmkompaniet och SSPA, med stöd av Suez, Björkåfrihet och Gothia Marine. Projektet finansieras av ingående projektpartners samt Vinnova och Västra Götalandsregionen.

Mer info om återvinningspråmen som en del av DenCity

Mer info och tidtabell

Kontakt:
Peter Årnes,
avfallsstrateg på Kretslopp och vatten
tel: 031-368 7197
Peter.arnes@kretsloppochvatten.goteborg.se