Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Flera nya projekt till CLOSERs projektportfölj

Under hösten 2020 startade flera nya projekt inom CLOSERs verksamhet. Dessa har en stor bredd med helt olika inriktningar och som spänner över hela programverksamheten - allt från järnvägsutveckling till hållbar e-handel.
Illustration: Anna Liljedahl

Framtidens hållbara e-handel

Framtidens hållbara e-handel kommer att identifiera vad som behövs för att säkerställa en hållbar utveckling av e-handelslogistiken. På längre sikt skall detta leda till nya och förbättrade leveranslösningar som minskar e-handelns påverkan på miljön men även att på ett effektivt sätt ta vara på stadens ytor.

BoostLog

BoostLog ska understödja effektgenerering av FoI-investeringar. Detta kommer bidra till bland annat företags hållbarhet och konkurrenskraft för att skapa värde för samhället samt EUs klimatneutralitet. 

FR8RAIL IV

FR8RAIL IV är ett projekt inom Shift2Rail med syftet att vidareutveckla teknologier som är relevanta för järnvägssektorn. Målet med projektet är att bidra till de övergripande mål som alla medlemmar inom Shift2Rail har identifierat för att göra godstrafiken på järnväg mer attraktiv.

Skandinavisk laddinfrastruktur för ellastbilar 

Skandinavisk laddinfrastruktur för ellastbilar skall forma ett nätverk av aktörer och organisationer som identifierar gemensamma behov och utbyter kunskap om existerande samt framtida regelverk, ekonomiska incitament, systemlösningar, tjänster samt produkter för elektrifierade lastbilstransporter.

RailRoad terminal Decision making 

Rail Road Terminal Collaborative Decision Making (RRTCDM) omfattar import- och exportflöden hos två intermodala terminaler, Jönköping och Nässjö. RRTCDM kan generera erfarenheter från intermodala terminaler som kan bidra till den allmänna förståelsen av Collaborative Decision Making-konceptet.