Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Färdplanen för HCT väg i Sverige lyfts fram under HCT dagen

Möt en av föreläsarna på Nordisk High Capacity Ttransport (HCT) Årskonferens 2019 - Viktor Åkesson som arbetar som logistikkonsult på Schenker Consulting. På HCT Årskonferensen, den 28e augusti, kan du höra Viktor prata om den färdigställda färdplanen för HCT väg i Sverige. Han kommer att presentera målbilden och de viktigaste stegen på vägen för att nå de uppsatta målen.

Vem är du? 
- Jag är Viktor Åkesson och arbetar som logistikkonsult på Schenker Consulting. Vi är ett fristående konsultbolag inom DB Schenker-koncernen som utför uppdrag inom Supply Chain Management/Logistik för så väl DB Schenker som övriga kunder inom näringslivet och offentlig sektor. Inom mina uppdrag härrör bland annat ledande av arbetspaketet Logistik och Systemeffekter inom HCT-programmet, koordinering av den färdigställda färdplanen för HCT väg samt ledning av det nationella FoI-programmet för geofencing.

Vad kommer du tala om under HCT dagen?
- Under min presentation vid den nordiska HCT-konferensen kommer jag att tala om den färdigställda färdplanen för HCT väg i Sverige. Jag kommer bland annat att gå igenom målbilden och de viktigaste stegen på vägen för att nå detta mål. Ytterligare kommer de viktigaste argumenten och åtgärderna att beskrivas.

Varför tycker du det är viktigt att vara en del av en konferens som HCT dagen?
Denna dag skapar möjligheten att hålla sig ajour inom HCT-utvecklingen både i Norden, men även utblickar utanför våra nordiska gränser – vilket är jätteviktigt. Det är även viktiga intressenter och aktörer som deltar, där jag ser fram emot att diskutera framtida och behövda HCT-projekt.

Anmäl dig till Nordisk HCT årskonferensen här