Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Examensarbete om informationsdelning för godstransporter på järnväg

Under våren skriver Nils Gjörup och Hugo Backmyr från Lunds universitet, programmet Industriell ekonomi, sitt examensarbete för Trafikverket och CLOSER. Fokus för examensarbetet ligger på att studera olika hinder och incitament för informationsdelning kring godstransporter på järnväg.
Nils Gjörup och Hugo Backmyr

– Informationsdelning och möjligheten att på sikt skapa en resebyrå för godstransporter har varit ett återkommande ämne på CLOSERs round table för Hållbara transportkorridorer, eftersom det kan resultera i bättre analyser, prognoser och effektivare transporter genom horisontella samarbeten. Examensarbetet kommer att ge oss vägledning hur vi kan gå vidare i dessa frågor både på CLOSER och på Trafikverket, säger Sandra Nordahl, projektledare på CLOSER och Trafikverket.

Informationsdelning mellan aktörer är ett komplext område med både hinder och möjligheter. Examensarbetet kommer att identifiera vilken information som finns idag och vilka hinder och incitament som finns för att åstadkomma en ökad informationsdelning för godstransporter på järnväg. Resultaten från examensarbetet kommer att diskuteras både inom CLOSER samt på Trafikverket för att utreda möjligheter för framtida forskningsprojekt kopplat till godsdata, horisontella samarbeten och physical internet.

– Det är framförallt de föreliggande hindren för informationsdelningen som vi vill utforska. De flesta verkar vara överens om att det finns systemvinster att uppnå, men att det finns mekanismer som försvårar en sådan utveckling. Vi vill förstå och beskriva dessa. Det är väldigt inspirerande att vara en del av ett sådant viktigt utvecklingsområde som kan göra stor skillnad i framtiden, säger Nils och Hugo.