Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Ett gemensamt ansvar att ställa om till fossilfria godstransporter

Sveriges riksdag har beslutat att koldioxidutsläppen från transportsektorn i Sverige ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. Med denna bakgrund bjöds transportinköpare in för att lyssna på vad IVL Svenska Miljöinstitutet, Triple F, Volvo, Scania, DHL, Gasum och Fordons Gas tror är vägen framåt samt ta del av deras tankar kring hur vi ställer om till fossilfria godstransporter på väg.

Linda Styhre, forskare och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet presenterade IVLs perspektiv på transportinköp och hur vi tillsammans går mot hållbarare transporter.

Ett gemensamt ansvar

På frågan vem som behöver ta nästa steg för att vi skall kunna ställa om till fossilfria godstransporter svarar Linda Styhre snabbt att det är ett gemensamt ansvar, hon fortsätter:

- Transportinköparna måste ställa mer krav och ta ansvar för att de har en möjlighet att lindastyhre_kopia.jpgköpa hållbarare transporter, men också speditörer och transportörer måste satsa mer på detta och försöka se affärsmöjligheten. Även politikerna har en jätteviktig roll då marknaden inte löser detta utan politiska beslut. Men en kategori som vi inte får missa är privatpersonerna och deras medvetenhet som behöver ökas för att bidra till att en förändring skall ske. Detta tror jag kommer att ske inom en snar framtid. 

Mot bakgrund av att det framförallt var transportinköpare som var inbjudna till seminariet, så uttrycker Linda att i nästa steg behöver de och speditörerna se en affärsmöjlighet i att använda sig av fossilfria godstransporter på väg, vilket givetvis är en kostnadsfråga. Linda tror att om det blir en ökad och uttalad efterfrågan från slutkund kommer det att leda till att transportinköparna ser denna affärsmöjlighet. 

På plats under dagen var även Janina Gröhn, som arbetar med hållbara transporter på DHL, och hon exemplifierade under sin presentation att när slutkunden beställer en transport hos DHL finns tillvalet ”Skicka grönt”. Detta är som Linda Styhre uttrycker det, ett sätt att få slutkunderna att bli mer medvetna om att de kan välja -och i och med det, påverka en utveckling mot hållbarare transporter. Janina Gröhn menar även att DHL och även andra speditörer behöver bjuda in sina kunder så att de blir ännu mer delaktiga, vilket i sin tur leder till att speditörerna transportörerna kan se affärsnyttan med och våga att investera i ny teknik och därmed kan slutkunderna vara med och minska de ekonomiska riskerna vilket driver på  transportomställningen.

- För att nå miljömålen vi satt upp till 2030 så behöver vi arbeta mer med ett transportsnålt samhälle och inte bara fokusera på att energieffektivisera och på att byta bränsle, fortsätter Linda Styhre. Den största utmaningen är att transporterna idag ökar och att det konsumeras mer än någonsin.

Hur når vi fossilfria godstransporter på väg?

Mats Franzén, ICE Powertrain Strategy Director på Volvo Lastvagnar presenterade hur Volvo satsar på att möta de globala miljömålen. Volvo Lastvagnar ser bl a ellastbilarna som lösningen för inne i och runt stadskärnor. Han beskriver även vikten av den mycket effektiva gasmotorn baserad på dieselteknologi som kan drivas på det gröna alternativet flytande biogas, som han anser är vägen framåt för långväga och tunga transporter, framför allt i Sverige men så småningom även internationellt. 

- Flytande biogas är inte bara helt fossilfritt utan det tar även tillvara på avfall som annars hade påverkat vår miljö på ett negativt sätt, säger Mats Franzén. Det finns dessutom så pass mycket biogas i Sverige att vi verkligen skall dra nytta av detta, säger Mats Franzén.

- För långa transporter där mycket bränsle förbrukas är det viktigt att en franzen_superliten_1.jpgförändring sker till förnyelsebara bränslen snart från diesel till flytande biogas. Våra lösningar är flytande biogas och HVO. Det är givetvis en infrastrukturfråga men just nu finns både bilarna tillgängliga och många biogasstationer - som bara blir fler. Så nu handlar det om att bilarna blir köpta och använda, avslutar Mats Franzén. 

Joar Turesson, Chef Democenter Scania Sverige, berättar att Scanias vinkling är att se till att det finns så många fossilfria alternativ som möjligt för kunden, och ser också att elektrifiering kommer starkt även för långväga transporter. 

- Nu lyfter vi – både Volvo Lastvagnar och Scania är med, och med den mängden biogastankstationer som finns idag, eller är på väg att byggas, så finns det bara ett hinder och det är att transportinköparna skall vara villiga att förlänga avtalsperioder och öka efterfrågan, säger Urban Wall, Senior sales & market developer FordonsGas Sverige AB.

Något som förenar alla talarna under detta seminarium är att det givetvis är ett gemensamt ansvar för alla inblandade att nå de uppsatta klimatmålen till 2030. Men det finns även konsensus i att det nu finns alla förutsättningar för att transportinköparna skall kunna välja fossilfria godstransporter på väg framåt!

Läs mer om Västsvensk arena för flytande biogas

Fakta Västsvensk arena för flytande biogas
Västsvensk arena för flytande biogas är ett samverkansprojekt mellan näringsliv, akademi och samhälle som leds av den nationella arenan för samverkan inom transporteffektivitet CLOSER vid Lindholmen Science Park.
Syfte: Huvudsyftet med projektet är att skapa och sprida kunskap om LBG som fordonsbränsle för tunga lastbilstransporter genom att samordna och analysera de olika aktiviteter som uppstår i Västra Götaland.
Tidsram: Projektet pågår mellan 2018-08-01 och 2021-12-31.
Projektdeltagare:  Biogas Väst, Chalmers tekniska högskola, CLOSER, Fordonsgas, Gasum, IVL Svenska Miljöinstitutet, Volvo Lastvagnar, Västra Götalandsregionen