Hoppa till huvudinnehåll

Energimyndigheten ny finansiär – stärker satsning för hållbar e-handel

måndag, juli 4, 2022

ASTER, Alliance for Sustainable E-commerce, startades hösten 2021 med finansiering från Vinnova och får nu ökat stöd från Energimyndigheten. Syftet med ASTER är att möjliggöra för Sverige att bli först i världen med en konkurrenskraftig, effektiv och hållbar e-handel, genom att stötta branschen i arbetet med att knäcka komplexa hållbarhetsutmaningar. 

ASTER smalbild

Vi är oerhört glada över att ha både Vinnova och Energimyndigheten med som finansiärer inom ASTER. Det ger oss kraft att förstärka de insatser som redan pågår men även att arbeta mer fokuserat med nätverket för hållbarhetsmärkningarna. Vi kommer också kunna ge branschen ökat stöd i att söka statliga medel för sitt omställningsarbete, säger Josephine Darlington, ansvarig för ASTER på Lindholmen Science Park.

Inom ASTER engagerar sig över 60 partners, vilka arbetar i gemensamma initiativ för en mer hållbar e-handel. ASTER är en neutral aktör i utvecklingen av e-handelsinitiativ och tillsammans med Svensk Digital Handel, ett stort antal transportörer och e-handlare har en branschöverenskommelse för fossilfria leveranser tagits fram. 

Vi på Energimyndigheten har tillsammans med branschaktörerna inom vårt arbete med sektorsstrategierna sett att vi måste få e-handeln och den nya citylogistiken så energieffektiv som möjligt, så tidigt som möjligt. Vi ser att det är samverkan som behövs för att komma dit med fördel kan ske genom ASTER. Förhoppningsvis innebär vårt stöd ännu fler spännande samverkansprojekt och att nätverket kring hållbarhetsmärkningarna kan fortsätta att utvecklas, säger Olov Åslund, handläggare enheten för mobilitet, Energimyndigheten.

Det glädjer oss att fler aktörer ser vikten av att öka ASTERs möjligheter att stötta e-handelsbranschen i sitt omställningsarbete. Det finns en stor vilja att arbeta för hållbara lösningar och branschen har på egen hand kommit en bra bit på väg. Nu kan vi ytterligare skala upp arbetet med branschöverenskommelsen för fossilfri leverans och möjliggöra fler samarbeten, säger Per Ljungberg, vd, Svensk Digital Handel

Faktaruta

ASTER är en satsning som har som mål att varje e-handelsleverans i Sverige ska bidra till ett levande samhälle och vara hållbar. ASTER finansieras av Vinnova och Energimyndigheten och drivs tillsammans av Lindholmen Science Park AB och Lunds universitet

Ta gärna kontakt om du vill engagera dig inom ASTER

Josephine Darlington

Josephine Darlington

Projektledare
ASTER