Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

”En samverkansplattform som vi inte klarar oss utan”

– CLOSER har varit nyckeln till många samarbeten som annars inte varit möjliga! Det är så Per Wenner, avgående Direktör tillgänglighet, Trafikverket och styrelseledamot i CLOSER sedan start, börjar när han skall beskriva programmet, sin delaktighet i, och hur programmet en gång uppkom.
Per Wenner, avgående Direktör tillgänglighet, Trafikverket och styrelseledamot i CLOSER. Foto: Elin Gårdestig, Kommunikatör/webbredaktör/fotograf, Trafikverket

Per kliver nu av sitt uppdrag i CLOSERs styrelse då han går i pension, och vi tog då chansen att ställa några frågor till honom.

2009 uttrycktes det att ett behov fanns av att hitta en extern samverkansplattform men med en Triple helix struktur. Tidigare centrumbildningar var alla inom akademin och behovet var stort att hitta något utanför akademin, som gynnade effektivisering och utveckling av transportsystemet. Förslaget mynnade ut i en innovations- och kunskapsnod och se nu vad vi har, CLOSER har varit nyckeln till många samarbeten som annars inte varit möjliga! säger Per.

Han fortsätter med att förklara att det såklart var tufft i början att bygga upp strukturen och alla nätverk, men snabbt blev det en populär samverkansnod med ett stort genomslag i transport-Sverige, både som organisation men också med event och nätverksmöjligheter så som Transporteffektivitetsdagen (TREFF) som är en samlingspunkt för transport-Sverige.

–  En stor styrka med CLOSER är också att verksamheten hela tiden utvecklas, och med jämna mellanrum utvärderas för att bli ännu effektivare, fortsätter Per.

Varför tycker du att samverkansplattformar som CLOSER är viktiga?
Vi ser att samhället blir mer och mer komplext och enskilda aktörer får svårare att arbeta själva, vilket betyder att man behöver samarbeta på en systemövergripande nivå. Att både experter och problemägare är på samma plats är oerhört viktigt. Som en neutral plattform med förtroende och kunskap finns CLOSER för just detta syftet. CLOSER har gett viktiga bidrag till Trafikverket och vårt uppdrag, där det snabbt och effektivt kan riggas projekt med många parter, förklarar Per. 

CLOSER är inte bara de anställda och möjligheten att nätverka, det är hela strukturen, alla människor och organisatorer knutna till CLOSER. Men framför allt de mest aktiva aktörerna, de som är med och driver verksamheten framåt. CLOSER är dessutom en facilitator och en komptensnod, säger Per.

Agneta Wargsjö, Strategisk utveckling, Trafikverket, kommer att ersätta dig i CLOSERs styrelse, vad har du för råd till henne i denna rollen?
Med den erfarenhet och kompetens hon har behöver hon nog inga goda råd, så mitt enda ytterligare tips är att vara engagerad, nyfiken och ha roligt, säger Per.

Till sist frågade vi Bo Hallams, styrelseordförande, CLOSER, om vad Per gjort för CLOSER. 

Att bygga upp en samverkansplattform kräver engagemang, närvaro, nyfikenhet, bred sakkunskap om godstransportsystemet och ett grundmurat gott omdöme.  Per har allt det där i sig och han har varit ett föredöme för mig och resten av styrelsen under de här åren. Han borde få sin tröja hissad i taket på Lindholmen Science Park! Avslutar Bo Hallams.