Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Efterföljare till Europeiskt järnvägsprogram på agendan under frukostseminarium

CLOSER har under våren anordnat digitala frukostseminarium med fokus på hur tekniker från EU:s innovationsprogram Shift2Rail kan möjliggöra effektiva leveranser. Frukostseminarierna har lyft tekniker som digitala automatkoppel, intelligent videogate och förebyggande underhåll som utvecklas inom ramen för Shift2Rail.

Programmet har samlat aktörer och länder inom Europa för att tillsammans förbättra Europas järnväg och kommer avslutas årsskiftet 2022/2023. Därför pågår arbetet med ett program som kan vidareutveckla arbetet. Ett förslag på efterföljande innovationsprogram är Europe´s Rail Joint Undertaking som kan komma att starta redan nästa år. Under seminariumseriens sista tillfälle gästades vi av Monique van Wortel, Seconded National Expert hos Shift2Rail Joint Undertaking som berättade om hur arbetet ska tas vidare i Europe´s Rail.

Europe´s Rail tar vid där Shift2Rail slutar

Europe´s Rail kommer bygga vidare på det som redan utvecklats inom Shift2Rail och påbörja storskaliga demonstrationer för att uppnå den önskade tekniska nivån. Detta kommer driva på innovationernas spridning. Programmet kommer även sikta på att standardisera teknikerna som tagits fram i Shift2Rail. Båda programmens resultat knyter an till målen som satts upp i EU:s Gröna giv och Mobilitetsstrategi

- En stor del av programmet är omställningen till gröna transporter och smartmobilitet, där automatiserad transport ingår. Ett av EU kommissionens mål är att dubblera transporter på järnväg till 2050, detta blir ett stort steg i omställningen mot gröna transporter, förklarade Monique van Wortel.  

Shift2Rail banade väg för effektivt samarbete

Samarbetet inom Shift2Rail har varit viktigt eftersom det sammanförde olika sektorer inom Europa för att arbeta mot ett gemensamt mål. En av de viktigaste effekterna som Shift2Rail har resulterat i är övergången till gemensam koordination, för att driva utvecklingen tillsammans.

- Samarbetet lyckades bygga ett starkt nätverk av intressenter som möjliggjorde framsteg i rask takt. Denna utveckling hade aldrig varit genomförbar med bara ett fåtal aktörer. Detta eftersom marknaden är för liten och riskerna är för stora, berättade Monique van Wortel under seriens avslutande avsnitt.

Programmen berör alla delar av järnvägssystemet. Shift2Rail har utfört forskning och delvis implementerat av tekniker som intelligent videogate, förebyggande underhåll och automatkoppel. Detta har lagt grunden för Europe´s Rail som kommer ta vidare arbetet till nästa implementeringssteg, demonstration. Förhoppningsvis fortsätter samarbetet att gå som på räls!

Se inspelningarna från alla seminariumen