Hoppa till huvudinnehåll

Effektivare utnyttjande av infrastrukturen – projektet om kringfartslogistik går in i nästa fas

torsdag, september 8, 2016

I våras avslutades förstudien till projektet ”Kringfartslogistik – effektivare utnyttjande av infrastrukturen” och nu har startskottet gått för nästa steg som kommer att pågå från augusti 2016 till april 2018.

Förstudien till projektet ”Kringfartslogistik – effektivare utnyttjande av infrastrukturen” visade att befintliga vägar skulle kunna användas på ett bättre sätt genom att låta vissa typer av godstrafik få tillgång till prioriterade körfält. Tack vare uppkopplade fordon skulle trafiken kunna styras till specifika körfält beroende på trafiksituation och om fordonen uppfyller vissa krav.

När nu projektet, som mot bakgrund av förstudien beviljats fortsättning av FFI, går in i sin andra fas kommer fokus att ligga på genomförbarhet och samverkan. Det handlar om att djupare analysera de resultat som framkom i förstudien ut ett genomförbarhets- och hållbarhetsperspektiv samt att verifiera de miljömässiga- och affärsmässiga nyttorna med effektiviserad in- och kringfartslogistik. I projektets nästa steg ingår också att undersöka de praktiska möjligheterna för att genomföra en fullskalig demonstration av de förslag på lösningar som identifierades i förstudien.

I projektet, som kommer att pågå från augusti 2016 till april 2018, medverkar följande partners: DB Schenker, CLOSER, Chalmers tekniska högskola, KTH, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Göteborg stad (Trafikkontoret), Stockholm stad (Trafikkontoret) och Mindconnect.

Läs om förstudien

 

För mer information om projektet, kontakta:

Projektledare Lina Olsson, CLOSER
​Telefon: 031-764 70 43
E-post: lina.olsson@lindholmen.se

Heléne Giaina, Schenker Consulting AB
Telefon: 031 - 703 8101
E-post: helene.giaina@dbschenker.com