Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Effektiva samverkansformer har aldrig varit viktigare

Lina Moritz är ny programchef i CLOSER, den nationella samverkansplattformen för hållbara godstransportlösningar med säte på Lindholmen Science Parks kontor i Göteborg och Stockholm. Samtidigt är finansieringen av en ny femårsperiod för CLOSER klar. – Vi går nu i en ny, spännande fas, konstaterar Lina Moritz i den här intervjun där vi får veta lite mer om den nytillträdda programchefen och hur hon tar sig an sitt uppdrag.

Lina Moritz, vem är du? Ge oss en kort bakgrund.
-Jag har sen tidigare haft ansvar för vårt arbete inom urban mobility och exempelvis drivit DenCity-projektet och regeringsuppdraget kring geofencing. Jag är Chalmersutbildad med en examen i industriell ekonomi och har jobbat på CLOSER i snart 5 år, under det senaste året har jag bland annat startat igång vårt temaområde digitaliserad och uppkopplad logistik.  

Var står CLOSER nu?
-CLOSER är i dag, sju år efter starten, en etablerad och viktig aktör inom det svenska innovationssystemet kopplat till transport och logistik. Det är en neutral plattform där olika aktörer kan mötas och utbyta erfarenheter och kunskap – och där nya satsningar initieras. 

-Vi har en viktig och unik roll som neutral part – och behovet av denna typ av roll bara ökar.  En viktig aspekt är dessutom att utvecklingen sker i ett sammanhang, vilket gör att vi hela tiden förflyttar positionerna och det inte blir enstaka projekt som sedan inte kommer vidare. CLOSER har etablerats som en plattform där vi kan utveckla idéer men sedan också hjälpa till att ta dem vidare till nästa steg och mot uppskalning och implementering eftersom vi har partnerskapen och kraften att mobilisera tillsammans med rätt aktörer. Det handlar om att driva test- och demonstrationsverksamhet där idéer utvecklas till större lösningar, ett konkret exempel handlar om elektrifering av godstransporter i städer där vi i projektet SendSmart för ett par år sedan testade hybridlastbilar vilket sedan tagits vidare exempelvis inom ramen för DenCity där det nu testas fullelektriska lastbilar. 

-Vi har drivit stora satsningar inom regeringens samverkansprogram Framtidens resor och transporter. Under 2018 etablerades en nationell godstransportstrategi som inte funnits tidigare och det har överlag blivit ett allt mer ökat fokus på godstransporter under de senaste åren.  Det innebär att innovationsarbetet och vår roll blivit allt viktigare.

Hur vill du ta dig an dina nya, sammanhållande uppgifter?
-CLOSER går nu i en ny, spännande fas. Våra huvudfinansiärer – Vinnova, Trafikverket och Västra Götalandsregionen – har gett oss förnyat förtroende i fem år till.  

-Det gör att det är väldigt roligt att ta över ledarskapet för programmet. Vi måste fortsätta vara en effektiv organisation där vi jobbar utifrån våra partners önskemål; förvalta den tid som parterna bidrar med och hitta bra samarbetsformer för att kunna skapa verkstad. 

Vilka är de största utmaningarna?
-CLOSER har växt mycket och det ställer oss inför nya utmaningar. Vid starten 2012 var det fyra personer på programkontoret, i dag är vi tio heltidstjänster. 

-Vi ska ta oss an arbetet och etablera arbetsformerna för de tre nya områden som initierades under förra året: digitaliserad och uppkopplad logistik, multimodala lösningar och energiförsörjning av logistiksystemet. 

-Vi ska ta fram en internationaliseringsstrategi. CLOSER är en efterfrågad resurs i till exempel EU-projekt där vi hjälper olika aktörer att tillsammans hitta rätt kontaktvägar och vi arbetar med att växla upp svenska projekt internationellt.

-Vi ska utveckla rutiner för att bidra i utvecklingen av SME:er och startsups. Vi får många förfrågningar och vill hitta metoder, verktyg och mötesplatser för mindre aktörer att komma in i godstransportsystemet som fortfarande är en väldig traditionell bransch. 

Vilka nya satsningar kommer nu? Vart är CLOSER på väg?
-Vi har flera projekt som bubblar och som vi just nu startar. En större satsning som vi startar nu är FOI-programmet om geofencing. Där kommer vi att vara en nod för utveckling av säkra och hållbara städer. 

-I det stora multimodala EU-projekt Combine ska vi göra en stor behovsanalys under våren för att förstå behoven hos aktörerna och vilka frågor som är aktuella att driva. Järnvägsfrågor är ett etablerat område hos oss. Inom sjöfarts- och godsterminalfrågor ska vi jobba mer. Digitaliserad logistik – där är det också så att det bubblar mycket.  Vi har redan ett par spännande projekt i gång och nya initiativ i pipeline.

Vilken roll fyller CLOSER i logistik-Sverige och innovationssystemet? 
-Godstransporterna ökar. CLOSER samordnar strategiska frågor och hjälper svenska aktörer genom att vara en neutral part och en motor för att skapa ett hållbart godstransportsystem. Det är kul att i en spindel-i-nätet-roll driva den utvecklingen – man får verkligen vara med där det händer. Fossilfriheten är självfallet en del i detta men det är också så mycket mer: affärsmodeller, policys, smartare sätt att samarbeta tillsammans.

-Vårt mål är att hängivet bidra till att utveckla nya godstransportlösningar som ska försörja ett hållbart samhälle. Behoven bara ökar – och det gör det väldigt roligt att verka inom CLOSER.