Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Effektiva och hållbara containertransporter lyfts upp under HCT

På Nordisk High Capacity Transports (HCT) Årskonferens 2020, den 22e oktober, kommer Sara Thiel, Borås Stad, berätta om Autofreight. Ett projekt som skapar förutsättningar för effektiva och hållbara containertransporter genom horisontell samverkan mellan flera företag som tillsammans fyller transporterna.

Vad handlar Autofreight om?
- Inom ramen för Autofreight har företagen i Borås tillsammans med Borås Stad skapat ett öppet trafiksystem som ger effektiva och hållbara containertransporter mellan Viareds logistikpark i Borås och Göteborgs hamn med betydligt lägre bränsleförbrukning och högre fyllnadsgrad. Trafiksystemet bygger på daglig strategisk samverkar mellan flera olika varuägare och speditörer i Borås som balanserar varandras import- och exportflöden. 

Hur upplever du att det fungerat att det i ena riktningen är flera företag som tillsammans fyller hct_sarathiel_mindre.pngfordonet?
-Vi ser att trafiksystemet fungerar i praktiken och minskar klimatpåverkan, vilket har varit vår utgångspunkt. Att det sedan också är ekonomiskt konkurrenskraftigt är en bonus. Företagens kunskap och engagemang att tillsammans driva utvecklingen framåt har varit avgörande och en framgångsfaktor.

Varför engagerar ni er från Borås stad för det är inte så vanligt att städer är engagerade?
-Autofreight är en viktig del i strategin hur Borås Stad arbetar för att skapa konkurrenskraftiga transportlösningar till och från Borås. Vi tror att större delen av det snabbt växande och stora leveransbehovet kan transporteras på detta sätt i framtiden.

Konferensen  kommer inledningsvis bjuda på två utblickar från Europa om hur talarna ser på framtida godstransporter.

Läs mer om Nordisk HCT konferens och anmäl dig här